Masterprogram 2-årig, Trondheim

Geologi

– Utenlandsopphold

Illustrasjonsbilde/FOTO

 

Det vil også være mulighet for å ta et opphold ved et utenlandsk lærested i løpet av masterstudiet for å få innblikk i utenlandske fagmiljøers arbeidsmetoder og forhold. Når dette skal foregå, avhenger av studieretning og må avtales særskilt i hvert enkelt tilfelle. Studier ved UNIS kan være aktuelt i denne sammenhengen.

Reisemålene blir mer og mer eksotiske. For tiden er det USA og Australia som er mest i vinden, men også reisemål som Brasil, Nepal, Japan,Sør-Afrika, Nederland, Italia, Spania, Tyskland og England er populære.