Geologi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Geologi

– Utenlandsopphold
Bilde fra students utvekslingsopphold i USA

Det er mulighet for å ta et opphold ved et utenlandsk lærested i løpet av masterstudiet for å få innblikk i utenlandske fagmiljøers arbeidsmetoder og forhold. Når dette skal foregå, avhenger av studieretning og må avtales særskilt i hvert enkelt tilfelle. Studier ved UNIS kan være aktuelt i denne sammenhengen.

Reisemålene blir mer og mer eksotiske. For tiden er det USA og Australia som er mest i vinden, men også reisemål som Brasil, Nepal, Japan,Sør-Afrika, Nederland, Italia, Spania, Tyskland og England er populære.


Ett semester i USA

Ett semester i USA

Vårsemesteret 2018 reiste Alf Andre Orvik på utveksling til USA sammen med to medstudenter, les om hans opplevelse av turen og se bilder under her:

"Vårsemesteret 2018 fikk jeg og to av mine medstudenter tilbudet om å bli de første til å dra nytte av et nytt utvekslingsprogram med Texas Tech. Universitetet er kjent for å ha høy kvalitet innen vår spesialisering i petrologi og geokjemi. Det å få muligheten til å prøve seg i et slikt læringsmiljø og samtidig få en smakebit på amerikansk kultur gjorde dette til et tilbud jeg gjerne ville dra nytte av.

Jeg valgte fire fag som jeg ønsket å følge under mitt opphold - selv om det var mange flere som appellerte. Emnene jeg valgte var de jeg følte ville styrke mitt eget arbeid, de var som følger; Stable Isotope Geochemistry, Techniques in Electron Microscopy and Microanalysis, Digital Imagery in Geosciences og Igneous and Metamorphic Petrography.

Dette gjør at vi alle sitter igjen med en følelse av at selv om det var et arbeidsomt semester er vi beriket både akademisk og personlig. 

Jeg var noe spent på hvordan jeg med min NTNU bakgrunn skulle håndtere det amerikanske studiesystemet med kontinuerlig vurdering, men det viste seg å være lett å bli vant til. Arbeidsmengden var høy - med en stor mengde praktisk arbeid underveis i semesteret. Dette var ikke noe stort problem siden læringsutbytte var så stort. Det kontinuerlig arbeid og vurderingene ga også høyere interaksjon med de ansatte på instituttet - man kunne møte opp uanmeldt på kontoret med spørsmål knyttet til oppgaver eller personlige studier. Det at man ble vurdert underveis ga også mulighet til å omprioritere hvor mye til man brukte på hvert enkelt emne.

De amerikanske studentene var også veldig imøtekommende, inkluderende, og hjelpsomme - hvor alle av oss føler at vi har vått mange nye venner. Dette gjør at vi alle sitter igjen med en følelse av at selv om det var et arbeidsomt semester er vi beriket både akademisk og personlig." 

Bildekarusell Student utenlandsopphold

  • Student på utenlandsopphold i USA
  • Student på utenlandsopphold i USA
  • Student på utenlandsopphold i USA
  • Student på utenlandsopphold i USA
  • Student på utenlandsopphold i USA