Velkommen som masterstudent ved Fakultet for medisin og helsevitenskap i Trondheim

Før du tar fatt på studiene er det en del ting du må gjøre. På denne siden har vi forsøkt å samle alle opplysninger som trengs for at du enkelt og smertefritt skal komme i gang med studiene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) i Trondheim.


 Viktige ting å gjøre som ny student ved NTNUViktige datoer

Immatrikulering 16. august

Immatrikuleringen er ikke obligatorisk for masterstudenter, men alle er hjertelig velkommen til å delta.

Felles velkomstmøte 21. august

Fakultet for medisin og helsevitenskap inviterer alle nye masterstudenter til et felles velkomstmøte mandag 21. august kl. 1015. Dette finner sted i auditorium KA12 i Kunnskapssenteret på Øya i Trondheim. 

Etter velkomstmøtet byr vi på en enkel lunsj.

Studieprogramspesifikke orienteringsmøter

Hvert studieprogram har et obligatorisk orienteringsmøte. Her møter du studieprogramleder, faglærerne og studieveileder, og det blir gitt viktig praktisk informasjon om studieprogrammet.

Dersom du ikke møter, og ikke har fått innvilget godkjent fravær, vil du miste studieplassen din. Kontakt din studieveileder hvis du ikke har anledning til komme.

Tid og sted for orienteringmøtene:

 • Master i bevegelsesvitenskap: 21. august kl. 1200 - rom BS51 (Bevegelsessenteret)
 • Master i farmasi: 21. august kl. 0900 - rom LS42 (Laboratoriesenteret)
 • Master i helsevitenskap: 28. august - tid og sted annonseres senere
 • Master i klinisk helsevitenskap: 21. august kl. 1200 - rom LS21 (Laboratoriesenteret)
 • Master i psykisk helsearbeid: 21. august kl. 0900 - rom BS31 (Bevegelsessenteret)
 • MSc in Exercise Physiology: 21. august kl. 1200 - rom AHM34 (Hjerte-lunge-senteret)
 • MSc in Molecular Medicine: 21. august kl. 1200 - rom LS42 (Laboratoriesenteret)
 • MSc in Neuroscience: 21. august kl. 1200 - rom NSU2 (Nevrosenteret)
 • MSc in Public Health: 21. august kl. 1200 - rom ØHM11 (Øya Helsehus)

Master i aktivitet og bevegelse har oppstart 4. september kl. 1000. Nærmere informasjon om sted blir gitt senere.

Obligatorisk HMS-opplæring

Alle masterstudenter må gjennomføre obligatorisk HMS-opplæring. Du må delta på følgende:

 • HMS-forelesning
  • Tid og sted annonseres senere.
 • Brannvernkurs
  • Tid og sted annonseres senere.

Etter at du har fullført HMS-forelesningen og brannvernkurset, må du ta en nettbasert HMS-test. Denne må være bestått innen 1. oktober. Informasjon om testen vil bli gitt ved semesterstart.

Informasjonsmøte ved Universitetsbiblioteket

Bibliotek for medisin og helse inviterer alle nye masterstudenter til et informasjonsmøte. Det er ikke obligatorisk oppmøte, men vi vil sterkt anbefale at du deltar. Tid og sted annonseres senere.

Møte med Studentrådet ved MH

Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) inviterer til informasjonsmøte. Tid og sted annonseres senere.

Ting å gjøre ved studiestart

Taushetserklæring

Som student ved Fakultet for medisin og helsevitenskap kan du få tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Derfor skal alle studenter signere en taushetserklæring.

» Taushetserklæringsskjema finner du her

Taushetserklæringen leveres elektronisk innen 15. september.

Få adgangskort til Campus Øya

Adgangskortet lages på St.Olavs kundesenter, som er lokalisert i 1. etasje i Forsyningssenteret. Ta med deg legitimasjon. Vær oppmerksom på at du må ha betalt semesteravgiften før du henter kortet, og det kan ta opptil en uke før betalt semesteravgift er registrert.

Det er satt av egne tidspunkt for henting av adgangskort for hvert enkelt studieprogram. Tidspunktene annonseres senere.

» Mer informasjon finner du her

Levere politiattest

Masterstudenter i farmasi og psykisk helsearbeid må levere politiattest for å begynne på studiet.

Hvis du har politiattest med merknad, må du levere denne innen mandag 14. august. Denne sendes til NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Postboks 8905, 7491 Trondheim. Merk konvolutten med Bernt N. Særsten.

Hvis du har politiattest uten merknad, leverer du denne i ekspedisjonen i Kunnskapssenteret (for farmasi) eller Øya helsehus (for psykisk helsearbeid) ved semesterstart. 

Nyttig informasjon

Studieveiledere

Ta gjerne kontakt med en av våre studieveiledere hvis du har spørsmål om studiet eller studiehverdagen.

Studieveiledere:

Hvordan finne frem på campus?

Bruk de elektroniske innendørskartene i MazeMap for å finne frem på campus.

Linjeforeningen SOMA

SOMA er linjeforeningen for masterstudentene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. De har ulike faglige og sosiale aktiviteter i løpet av studieåret, deriblant en fadderuke for nye studenter. Programmet for fadderuken 2017 blir publisert her innen studiestart.

Studieplaner

Sett deg godt inn i studieplanen for ditt studieprogram.