Hva lærer jeg?

Master in Applied Computer Science

Hva lærer du?

I dette studiet lærer du å mestre mye av teknologien innen web, mobil og spill. Du lærer å utvikle applikasjoner, verktøy og systemer for bruk i dagens digitale verden. Du får kunnskaper om vitenskapelig arbeid og du vil få utviklet dine analytiske evner som vil hjelpe deg å løse nye og utfordrende problemer som den raske teknologi­utviklingen fører med seg. Du vil videre tilegne deg kunnskap i en selvvalgt spesialiserings­retning gjennom fordypningsemner, prosjekter og gjennom arbeid med masteroppgaven.

En mastergrad i anvendt informatikk gir deg et solid grunnlag for å bli en profesjonell applikasjonsutvikler i en raskt skiftende verden.

Du kan spesialisere deg i:

 • Web og mobilteknologi 
 • Avansert applikasjonsutvikling
 • Desentralisert teknologi
 • Datasyn og grafikk  
 • Farge- og bildebehandling
 • Visuell databehandling
 • Medisisk bilderedigering
  ​​​​​​​

Fleksibelt studium

Master in Applied Computer Science tilbys som heltidsstudium over 2 år. Det er mulig å legge opp studiet på deltid med en individuelt tilpasset studieplan. Studieprogrammet undervises på engelsk.


Vi tilbyr deg et solid pedagogisk opplegg med mulighet for å studere på heltid eller deltid.

 • Høy grad av fleksibilitet og nærhet til fagmiljøet
 • Inntil 10 dager samlinger på Gjøvik i semesteret
 • Nettundervisning med støtte
 • Studieavgift: Kun semesteravgift - (våren 2020 er semesteravgiften på 580 kroner)

Informasjon om organisering av studiet finner du i årshjulet for mastergrader på studiets engelske nettsider.
​​​​​​​

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Instagram ikon. Illustrasjon    Facebook ikon. illustrasjon     Snapcat ikon. Ilustrasjon     YouTube ikon. Illustrasjon