course-details-portlet

VM8205 - Fornyelse av vann og avløpssystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 2 timer ALLE

Faglig innhold

Levetidsanalyser for vann og avløpsanlegg, prognosemodeller, leveringssikkerhet for vann og avløpstjenester, valg av materialer og metoder for bærekraftig fornyelse, bruk av modellverktøy.

Læringsutbytte

Kunnskaper:Kandidaten skal ha kunnskap om levetidanalyser for vann- og avløpsanlegg og bruk av prognosemodeller for drifts- og leveringssikkerhet for vann- og avløpsvannstjenester. Kandidaten skal kunne vurdere bruk av ulike analysemetoder i feltet, og bidra til utvikling av nye teorier og metoder på feltet.Ferdigheter:Kandidaten må beherske valg av materialer for vurdering og bruk av relevante metoder for bærekraftig fornyelse, og kunne gjøre bruk av modelleringsverktøy.Kandidaten skal kunne bruke disse ferdighetene til å utføre forskning på høyt internasjonalt nivå. Kandidaten skal kunne vurdere andres arbeid på samme nivå.Generell kompetanse:Kandidaten skal kunne bruke kunnskaper fra faget for vitenskapelige oppgaver og prosjekter, og å publisere forskning og utvikling resultater i anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler.

Læringsformer og aktiviteter

Veiledet selvstudium, arbeidsmøter, utarbeidelse av paper på valgt tema. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Opptak til et PhD-program. Merk at om du ønsker å ta kurset det semesteret det går, men du ikke er tatt opp ved PhD-programmet i ingeniørvitenskap, vennligst kontakt phd@ibm.ntnu.no.

Kursmateriell

Bøker, for eksempel Moser&Folkman; "Buried Pipe Design" , Mc Graw Hillsamt rapporter fra nyere norske og utenlandske forskningsprogrammer.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • VA-teknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 ALLE 15.12.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU