VM8205 - Fornyelse av vann og avløpssystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Levetidsanalyser for vann og avløpsanlegg, prognosemodeller, leveringssikkerhet for vann og avløpstjenester, valg av materialer og metoder for bærekraftig fornyelse, bruk av modellverktøy.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om levetidanalyser for vann- og avløpsanlegg og bruk av prognosemodeller for drifts- og leveringssikkerhet for vann- og avløpsvannstjenester. Kandidaten skal kunne vurdere bruk av ulike analysemetoder i feltet, og bidra til utvikling av nye teorier og metoder på feltet.

Ferdigheter:
Kandidaten må beherske valg av materialer for vurdering og bruk av relevante metoder for bærekraftig fornyelse, og kunne gjøre bruk av modelleringsverktøy.
Kandidaten skal kunne bruke disse ferdighetene til å utføre forskning på høyt internasjonalt nivå. Kandidaten skal kunne vurdere andres arbeid på samme nivå.

Generell kompetanse:
Kandidaten skal kunne bruke kunnskaper fra faget for vitenskapelige oppgaver og prosjekter, og å publisere forskning og utvikling resultater i anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler.

Læringsformer og aktiviteter

Veiledet selvstudium, arbeidsmøter, utarbeidelse av paper på valgt tema. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Forkunnskapskrav

Opptak til et PhD-program.

Kursmateriell

Bøker, for eksempel Moser&Folkman; "Buried Pipe Design" , Mc Graw Hill
samt rapporter fra nyere norske og utenlandske forskningsprogrammer.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.