course-details-portlet

VLR1005 - Rådgivning i et helhetlig gruppeperspektiv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Alle har erfaring med å være en del av ulike grupper. Med utgangspunkt i studentens erfaringskunnskap vil det legges til rette for å studere helhetlige gruppeperspektiver. Hvordan ulike handlingsmønstre og personlige preferanser påvirker gruppeprosesser vil bli utforsket i teori og praksis, og det vil belyses hvordan behovet for rådgivningstjenester vokser frem i ulike kontekster. I tillegg vil det legges vekt på hvordan rådgivningspraksiser og hjelpeprosesser kan forstås i lys av ulike sammenhenger og systemer individet er en del av.

Læringsutbytte

Gjennom dette emnet skal studenten tilegne seg kunnskaper om rådgivningsfeltets hjelpeperspektiv i gruppesammenheng og utvikle innsikt i hvordan hjelp kan tilrettelegges i grupper og organisasjoner. Videre skal studenten tilegne seg teoretisk forståelse for hvordan ulike systemer påvirker hjelpeprosesser, samt utvikle ferdigheter og praktisk handlingsberedskap for å kunne fasilitere hjelpeprosesser på gruppenivå.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk. Obligatorisk deltakelse på emneoppgave seminar og gruppeinnlevering.
Sjekk blackboard for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet i semesterstarten.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppeinnlevering
  • Deltakelse på emneoppgavesemniar

Mer om vurdering

Vurderingsform: Emneoppgave med et omfang på 10-12 sider (A4, linjeavstand 1,5, Times New Roman 12 pkt.).

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Rådgivning
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Voksnes læring
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE

Innlevering 16.12.2020

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering 28.05.2021

Innlevering 04.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU