course-details-portlet

VLR1005 - Rådgivning i et helhetlig gruppeperspektiv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Alle har erfaring med å være en del av ulike grupper. Med utgangspunkt i studentens erfaringskunnskap vil det legges til rette for å studere forskjellige gruppeperspektiv. Hvordan påvirker personlige preferanser og handlingsmønstre gruppeprosesser? Hvordan gjør behovet for rådgivningstjenester seg gjeldende i ulike gruppekontekster? Hvordan kan rådgivningspraksiser og hjelpeprosesser forstås i lys av ulike sammenhenger og systemer individet er en del av? Dette er spørsmål som undersøkes og belyses i emnet.

Læringsutbytte

Studenten skal tilegne seg kunnskap om hjelpeperspektiv i gruppesammenheng og utvikle innsikt i hvordan hjelp kan tilrettelegges i grupper og organisasjoner. Videre skal studenten tilegne seg teoretisk forståelse for hvordan ulike systemer påvirker hjelpeprosesser, samt utvikle ferdigheter for å kunne fasilitere hjelpeprosesser på gruppenivå.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppeinnlevering
  • Deltakelse på seminar

Mer om vurdering

Vurderingsform: Emneoppgave med et omfang på 10-12 sider (A4, linjeavstand 1,5, Times New Roman 12 pkt.).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Rådgivning og voksnes læring (BRVL)

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Rådgivning
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Voksnes læring
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering
13.12.2023

Innlevering
20.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE

Innlevering
14.05.2024


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU