course-details-portlet

VLR1002 - Voksnes læring: mangfold og inkludering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i hva som hemmer og fremmer mangfold og inkludering i arbeids- og samfunnsliv, med særlig fokus på kunnskap og kompetanse som et av flere tiltak. Emnet tar utgangspunkt i et individuelt- og gruppeperspektiv og belyser hvordan voksnes ulike vilkår påvirker deres deltagelse på de nevnte arenaene. Ut fra konkrete eksempler, forskning og teori, vil det også legges vekt på å diskutere hvilke implikasjoner kunnskapen kan ha for arbeidet med tiltak som fremmer inkludering.

Læringsutbytte

Studenten har kunnskaper om voksnes vilkår og muligheter for læring og inkludering i arbeids- og samfunnsliv. Studenten har innsikt i og forståelse for ulike politiske, teoretiske og pedagogiske perspektiver når det gjelder inkludering, samt aktuelle inkluderingsinsentiver og tiltak. Studenten kan anvende denne kunnskapen til å beskrive og analysere hva som påvirker voksnes muligheter for læring og deltagelser. I tillegg kan studenten kritisk vurdere og diskutere aktuelle problemstillinger relatert til inkludering og mangfold med andre.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger kombinert med seminar, totalt 3 timer per uke.

Mer om vurdering

Omfanget av hjemmeeksamen er ca. 8-10 sider (A4, linjeavstand 1,5, Times New Roman 12 pkt.).

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Rådgivning
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Voksnes læring
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 27.11.2019

Innlevering 30.11.2019

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 02.06.2020

Innlevering 05.06.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU