course-details-portlet

VLR1002 - Voksnes læring: mangfold og inkludering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet omhandler ulike perspektiver på hva som hemmer og fremmer mangfold og inkludering i arbeids- og samfunnsliv, med særlig fokus på relevansen av læring, kunnskap og kompetanse. Emnet tar utgangspunkt i et individuelt- og gruppeperspektiv og belyser hvordan voksnes ulike vilkår påvirker deres deltagelse på de nevnte arenaene. Ut fra relevant teori, forskning og praksis legges vekt på å diskutere aktuelle tiltak som fremmer mangfold og inkludering.

Læringsutbytte

Studenten har kunnskaper om voksnes vilkår og muligheter for læring og inkludering i arbeids- og samfunnsliv. Studenten har innsikt i og forståelse for ulike politiske, teoretiske og pedagogiske perspektiver når det gjelder mangfold og inkludering, samt aktuelle inkluderingsinsentiver og tiltak. Studenten kan anvende denne kunnskapen til å beskrive og analysere hva som påvirker voksnes muligheter for læring og deltagelser. I tillegg kan studenten kritisk vurdere og diskutere aktuelle problemstillinger relatert til inkludering og mangfold med andre.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger kombinert med seminar, totalt 3 timer per uke.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent innlevering
  • Deltakelse på seminar

Mer om vurdering

Omfanget av hjemmeeksamen er ca. 8-10 sider (A4, linjeavstand 1,5, Times New Roman 12 pkt.).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Rådgivning og voksnes læring (BRVL)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Rådgivning
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Voksnes læring
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
12.12.2023

Innlevering
14.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU