course-details-portlet

VLR1000 - Valg, refleksjon og læring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager A

Faglig innhold

I dette emnet legges det vekt på samspill og refleksjon rundt teori, erfaring og kunnskap i et læringsperspektiv. Sentrale begreper og innsikter om erfaring, læring, motivasjon, kunnskapsanvendelse, refleksjon og valg introduseres. Begreper og perspektiver knyttes gjennom refleksjon sammen med erfaringer fra liv, studier og hverdag. I emnet legges det vekt på at studenten skal utvide sine perspektiver og øke bevisstheten rundt komplekse utfordringer knyttet til valg på individ- og samfunnsnivå. "Experience is not what happens to you. It is what you do with what happens to you". (Huxley)

Læringsutbytte

Studenten har grunnleggende kunnskap om valg og læring som individuelle og kulturelle fenomen. Studenten har bevissthet om og kan reflektere over valgprosesser. Studenten kan også kan reflektere over hvordan kunnskap og læring kan integreres med erfaringer fra liv og studier.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning kombinert med seminar, totalt 3 timer per uke. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.
Sjekk blackboard for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet i semesterstarten.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent seminar

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Rådgivning
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Voksnes læring
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 25.11.2020

Innlevering 26.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100 A

Utlevering 26.05.2021

Innlevering 28.05.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU