course-details-portlet

VLR1000 - Valg, refleksjon og læring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager

Faglig innhold

I dette emnet introduseres sentrale begreper og innsikter om erfaring, læring, motivasjon, kunnskapsanvendelse, refleksjon og valg. Begreper og perspektiver på læring og valg knyttes gjennom refleksjon sammen med erfaringer fra liv, studier og hverdag. Det legges vekt på at studenten skal utvide sine perspektiver og øke sin bevissthet og innsikt rundt komplekse utfordringer knyttet til valg og læring på individ- og samfunnsnivå. "Experience is not what happens to you. It is what you do with what happens to you". (Huxley)

Læringsutbytte

Studenten har grunnleggende kunnskap om valg og læring som individuelle og kulturelle fenomen. Studenten har bevissthet om og kan reflektere over valgprosesser. Studenten kan også reflektere over hvordan kunnskap og læring kan integreres med erfaringer fra liv og studier.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning kombinert med seminar, totalt 3 timer per uke. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk. Sjekk blackboard i semesterstarten for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent seminar

Mer om vurdering

Omfang hjemmeeksamen: ca. 8-10 sider (Referanseliste og eventuell innholdsfortegnelse og forside kommer i tillegg)

Skrift og marger: Times New Roman, 12 pkt, standardmarger

Referansestil skal benyttes i løpende tekst og referanseliste, f.eks. APA 7th (andre referansestiler godtas hvis de følges konsekvent)

Sjekk blackboard og undervisningsplan for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet i semesterstarten.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Rådgivning
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Voksnes læring
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
28.11.2023

Innlevering
29.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU