VLR1000 - Læring, kunnskap og valg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

I dette emnet legges det vekt på samspill mellom og refleksjon rundt teori, erfaring og kunnskap i et læringsperspektiv. Sentrale begreper og innsikter om erfaring, læring, motivasjon, kunnskapsanvendelse, refleksjon og valg introduseres. Dette knyttes gjennom refleksjon sammen med erfaringer fra liv, studier og hverdag. I emnet legges det vekt på at studenten skal utvide sine perspektiver og øke bevisstheten rundt komplekse utfordringer knyttet til valg på individ- og samfunnsnivå. "Experience is not what happens to you. It is what you do with what happens to you". (Huxley).

Læringsutbytte

Gjennom dette emnet skal studenten oppnå innsikt i og bevissthet rundt valg, og kunne reflektere over hvordan kunnskap og læring kan integreres med erfaringer fra liv og studier.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning kombinert med seminar, totalt 3 timer per uke. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.
Sjekk blackboard for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet i semesterstarten.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent seminar

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 06.12.2017 09:00 Datasal 10349 , Storhall del 1
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.