course-details-portlet

VB8007 - Livssyklusvurdering av polymerer og kompositter

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100
Muntlig eksamen 60/100

Faglig innhold

• LCA in relation to other environmental systems analysis tools.
• Methodology for the different phases of an LCA (goal definition and scoping, inventory analysis, impact assessment and interpretation).
• Methodology for simplified LCA.
• LCA software tools and databases.
• Application of LCA on polymers and polymer composites production.
• LCCA Life Cycle costing Analysis.

Læringsutbytte

- Explain the overall purpose and principles of LCA.
- Describe the content and explain the purpose of the analytical steps of LCA.
- Carry out a complete LCA of a polymeric products or processes, including: identify and delimit the system, specify and handle allocation problems, identify and use relevant data from LCA databases, collect and use data from other sources, choose characterization method based on coverage and relevance to the intended application, implement and use a computer model of the system in the LCA software SimaPro, analyse, explain, and interpret model results.
- Carry out a complete Life cycle Cost analysis (LCCA).
- Write a report of the performed LCA and LCCA, applying the reporting guidelines and terminology as defined in the ISO standard for LCA.

Mer om vurdering

Assignments account for 40 points out of 100
Oral Examination accounts for 60 points out of 100

In order for students to pass, they must reach at least 70 out of 100 points.

Kursmateriell

To be defined at the start of the course

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Materialer
  • Materialer og bearbeiding - plastteknologi og polymere kompositter
  • Materialer og bearbeiding - plastteknologi
  • Materialer og bearbeiding - polymerkompositter
  • Design for bærekraft
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 60/100

Utlevering 28.01.2021

Innlevering 29.01.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 08:00

Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 40/100

Utlevering 02.01.2021

Innlevering 15.01.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 15:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU