course-details-portlet

VB8004 - FNs bærekraftmål og Bærekraftig vareproduksjon

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Faglig innhold

FNs bærekraftsmål; Motstridende mål, betydning, sammenheng
Sirkulær vareproduksjon; Gjenbruk, Oppjustering.
Tilstandsbasert vedlikehold, forlenge livsløp
Produktutvikling for bærekraft

Læringsutbytte

Grunnleggende forståelse av FNs bærekraftsmål; Motstridende mål, betydning, sammenheng Sirkulær vareproduksjon; Gjenbruk, Oppjustering, Produktutvikling for bærekraft tilstandsbasert vedlikehold

Læringsformer og aktiviteter

Samlinger, indviduelle studier, skrive paper

Mer om vurdering

Studentene må skrive et paper som kan publiseres.

Forkunnskapskrav

Mastergrad

Kursmateriell

Utvalgte papers

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Produktutvikling, innovasjon og entreprenørskap
  • Produksjons- og kvalitetsteknikk
  • Verkstedteknikk
  • Samfunnsfag
  • Økologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU