course-details-portlet

VB8004 - FNs bærekraftmål og Bærekraftig vareproduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

FNs bærekraftsmål; Motstridende mål, betydning, sammenheng Sirkulær vareproduksjon; Gjenbruk, Oppjustering. Tilstandsbasert vedlikehold, forlenge livsløp Produktutvikling for bærekraft

Læringsutbytte

Grunnleggende forståelse av FNs bærekraftsmål; Motstridende mål, betydning, sammenheng Sirkulær vareproduksjon; Gjenbruk, Oppjustering, Produktutvikling for bærekraft tilstandsbasert vedlikehold

Læringsformer og aktiviteter

Samlinger, indviduelle studier, skrive paper

Mer om vurdering

Studentene må skrive et paper som kan publiseres.

Forkunnskapskrav

Mastergrad

Kursmateriell

Utvalgte papers

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Produktutvikling, innovasjon og entreprenørskap
  • Produksjons- og kvalitetsteknikk
  • Verkstedteknikk
  • Samfunnsfag
  • Økologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU