course-details-portlet

VB6113 - Geografisk datafangst

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

- Tilgjengelige datasett (geonorge)- Standarder og produktspesifikasjoner- Elektromagnetisk stråling- Digitale bilder og bildetolkning, - Fotogrammetri, kartkonstruksjon, kvalitet, kontroll, feilkilder- Ortofoto, produksjon, anvendelse, kvalitet, kontroll, feilkilder- Lidar, produksjon, anvendelse, analyse, kvalitet, kontroll, feilkilder- Satellittbilder, jordobservasjonssatellitter, teknologi og anvendelser, klassifisering av multipsektrale bilder- Fjernstyrte luftfartøy, anvendelse, kvalitet, kontroll, feilkilder

Læringsutbytte

Kunnskap:-gjøre rede for grunnprinsippene for landkartlegging basert på optiske bilder og laserskanning-beskrive kvalitet, tilgjengelighet og bruksområder for geografiske data fra optiske bilder og laserskanningFerdigheter:-gjennomføre en manuell tolking av et ortofoto eller et multispektralt satellittbilde-gjennomføre en automatisk eller halv-automatisk klassifisering av et multispektralt satellittbilde sammen med eventuelle tilleggsdata-gjennomføre en analyse av kvalitet i en areal klassifisering-gjennomføre en analyse og tolkning et LIDAR datasett (punktsky)Generell kompetanse:-presis skriftlig formidling av fagstoff-reflektere over nødvendig kunnskapsgrunnlag for å bestille og anvende geografiske data

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger- Obligatoriske arbeidskrav- Prosjektarbeid- Veildning

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i augustTidligere godkjente obligatorisk arbeidskrav kan godkjennes av emneansvarlig.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVE0)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Geomatikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 12.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 4
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU