TVM5171 - Modellering av vannressurser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Kurset omvandlar modellering av vassressursar med eit fokus på vasskraft og magasin. Hovudtema er: Magasinering av vatn, fleirburksmagasin, modellering av kraftverkssystem, modellering av vassdrag med fleirbruk av vatn. Miljøeffekter av inngrep i vassdrag, miljødesign, vassforbruk, bruk av modellar for å finne effekt av inngrep og tiltak mot desse. Verknad av endringar i klima og arealbruk på vassressursar, bruk av klimadata, nedskalering, simulering av klima og arealbruksendringar.

Læringsutbytte

Knowledge: The candidate should have an overview of the main challenges facing water resources management today and the central issues for the future - with a focus on climate and land use changes. The candidate should have a thorough knowledge of environmental impacts of river regulations and methods to assess and mitigate impacts. Further, the candidate should be familiar with the application of numerical models to simulate issues related to water resources management, and be able to understand and present outcome of such simulations. Finally the candidate should obtain knowledge of the most up to date measures of sustainability used in the assessment of water resources.

Skills: The student should be able to apply a number of common computer tools in assessing impacts on water resources. The student should be able to understand limitations and strengths of modelling approaches and how results should be interpreted and presented.

General knowledge: The course should provide a general overview of the current state of water resources and the challenges faced today and in the future. Knowledge of the methods used to assess the water resources and anthropogenic impacts on water.

Læringsformer og aktiviteter

A series of lectures and seminars covering central topics in the course will be given. A series of exercises to illustrate how various models can be used in water resources management. A number of exercises must be passed before the exam.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

If there is a re-sit examination, the examination form may be changed from written to oral.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Utvalde artiklar og utdrag frå bøker. T. Forseth og Harby, A. (red) "Handbook for environmental design in regulated salmon rivers", 2014.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 21.12.2018 09:00 Storhall del 2
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.