course-details-portlet

TVM4130 - Urbane vannsystemer: Grå, blå og grønn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 40/100 1 timer D
3 øvinger 60/100

Faglig innhold

 • Det urbane vannsystemet over og under overflaten.
 • Utfordringer og muligheter.
 • Modellering og systemtenking for urbane vannsystemer.
 • Modellering av vanndistribusjonsnettverk og urbane dreneringssystemer.
 • Modelleringsteori, datakrav og bygging av modeller, tilgjengelig programvare, målsettinger og mulig informasjonsinnhold, begrensninger, kalibrering og usikkerhet.
 • Overvannsteknologi, utforming av normale avrenningssituasjoner samt ekstreme hendelser, overvannsforurensning.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene kan beskrive og diskutere:

 • Konsepter og prosedyrer for design, konstruksjon og drift av urbane transportsystemer for vann og avløpsvann.
 • Begreper systemtenking, kapitalforvaltning og risikovurdering.
 • Konsepter og prosedyrer for modellering av tilnærminger i urbane vannsystemer, inkludert kalibrering og usikkerhetsvurdering av nevnte modeller.
 • Teknologier for bygging, rehabilitering og vedlikehold av rørsystem for vann og avløpsvann.
 • Konsepter og prosedyrer for tilstandsovervåking og funksjonsmålinger for urbane vann- og avløpsnett

Ferdigheter

Studentene kan:

 • utføre strømnings- og trykkberegninger for vanndistribusjonsnett ved hjelp av moderne programvare.
 • utføre strømningsberegninger for avløpsnett ved hjelp av moderne programvare.
 • tolke og sammenligne modellresultater.
 • velge passende systemgrenser og verktøy for å løse tekniske problemer.

Generell kompetanse

Studentene skal kunne abstrahere tekniske problemer innen urbane vannsystemer for å løse dem.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Undervisningen og oppgaver blir gitt på engelsk.

Mer om vurdering

Bokstavkarakterer tildeles for hver av delvurderingene: 3 øvinger teller til sammen 60% og eksamen 40%. Samlet karakter beregnes på grunnlag av bokstavkarakterer på delvurderingene.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB5030 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • VA-teknikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD 3 øvinger 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 40/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU