course-details-portlet

TVB4505 - Digitale byggeprosesser, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Kurset tar for seg avanserte tema innen fagfeltene byggeteknikk, konstruksjonsteknikk og materiallære som del i digitale byggeprosesser. Inkluderte tema er: fremtidige utfordringer og muligheter (klimaendringer etc), nye bygningskonsepter, avanserte og innovative materialer, systemer og prosesser, inkludert energiforsyning og høsting av fornybar energi.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter endt kurs skal studentene ha en dybdeforståelse for utvalgte tema som støtte for digitale byggeprosesser, med hovedvekt på prosjekteringsfasen. Studentene skal ha tilegnet seg kunnskap om prosessen om hvordan velge de mest hensiktsmessige materialene, konstruksjonene, tekniske systemene og løsningene for fremtidens høytpresterende byggverk og byggeprosesser..

Ferdigheter:
Studentene skal kunne velge og bruke hensiktsmessige verktøy for simulering eller analyse av forskjellige viktige aspekter som energibruk, konstruksjonsprosjektering, inneklima, økonomi og miljø.

Generell kompetanse:
Studentene skal kunne lese vitenskapelige artikler, og dermed kunne orientere seg innen den vitenskapelige fronten. De skal oppnå erfaring i prosjekteringsprosessen hvor alle de forskjellige valgene påvirker hverandre, noe som gjør dette til en iterativ prosess. De skal lære å bruke forskjellige verktøy til å presentere resultatene fra prosjekteringsprosessen.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gjennomføres som seminarer med aktiv deltakelse, og hver student skal levere et notat fra hvert seminar som må godkjennes for å få tilgang til eksamen, totalt 3 notater.
I tillegg kommer selvstudier under veiledning, hvor studentene arbeider med et selvvalgt prosjekt, individuelt eller i grupper på 2-3 studenter.
Undervisningen gjennomføres på engelsk når studenter som ikke snakker norsk tar emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Notat

Mer om vurdering

Karakteren i emnet settes på grunnlag av en innlevert prosjektrapport . Prosjektet vil bli gjennomført som et gruppearbeid eller som individuelt arbeid.

Ved ikke bestått emne må ny rapport leveres inn, etter avtale med emneansvarlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 8
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering 02.12.2020

Innlevering 16.12.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU