course-details-portlet

TVB4505 - Digitale byggeprosesser, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette kurset omfatter avanserte emner som livssyklusledelse, optimalisering og maskinlæring som en del av digitale byggeprosesser. Temaer er fremtidige risikoer og muligheter (dvs. klimaendringer), nye byggekonsepter (dvs. sirkulær økonomi), avanserte og innovative løsninger, systemer og prosesser.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter kurset, skal studentene ha en dypere forståelse for utvalgte emner som støtte for digitale byggeprosesser, med livsløpsprosess. Studentene skal ha kunnskap om hvordan man kan optimalisere for bærekraft (tid, kostnad.) med støtte av digital informasjon og digitale verktøy.

Ferdigheter: Studentene skal kunne programmere, velge og bruke hensiktsmessige metoder for simuleringer eller analyse av ulike viktige tema for prosjektering og planlegging, CO2-utslipp mv.

Generell kompetanse: Studentene skal lære å lese vitenskapelige artikler, og derigjennom orientere seg om den aktuelle vitenskapelige dagsorden. De skal få erfaring med hvordan de kan nå målet med prosjektet gjennom ulike metoder og digital støtte. De skal lære on bruken av ulike metoder for analyse og optimalisering.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gis i form av seminarer som krever aktiv deltakelse. Hver student skal ha 3 oppgaver som må godkjennes før det gis adgang til eksamen. I tillegg er det veiledet selvstudium, hvor studentene arbeider med et prosjekt som er anbefalt. Seminarene og veiledningen vil være på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oblig
  • Oblig
  • Oblig

Mer om vurdering

Karakterene settes basert på levert prosjektrapport. Ved ikke bestått, så skal ny rapport leveres etter avtale med lærer. Rapporten skal være på engelsk.

For å få adgang til eksamen skal tre oppgaver være godkjent.

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell oppgave 100/100

Utlevering
24.11.2023

Innlevering
08.12.2023


13:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU