course-details-portlet

TTM4250 - Avanserte internett-teknologier - Nettsystemer, fordypningsemne

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter E

Faglig innhold

Øvrige emner i nettverksstigen fokuserer på nettverkskonsepter og -mekanismer fra et bredt perspektiv. Generelle avveininger diskuteres og undersøkes enten teoretisk eller i emulerte eller simulerte miljøer. Men Internett-nettverket har utviklet seg i mer enn 30 år nå og består av en kompleks blanding av mange forskjellige og spesifikt optimaliserte nettverksteknologier.

IP, TCP og UDP spiller kjerneroller i transport av pakker, OSPF og BGP håndterer ruting, og SNMP og NETCONF hjelper til med administrasjonen, men bruken deres har blitt finjustert og justert for å støtte utviklende tjenester som VoIP, videostreaming eller online spill.

Men hvordan implementeres egentlig protokoller og mekanismer i nettverket av nettverk, Internett? Hva skjer egentlig når vi får tilgang til et videoklipp på en strømmeplattform? Og hvilke konsepter utvikler seg for tiden og vil potensielt endre måten vi bruker Internett på for tiden?

Emnet går dypere inn i et sett med gjeldende etablerte teknologier, f.eks. tunneleringsprotokoller, innholdsleveringsnettverk, adaptiv videostrømming, transportprotokoller, nettverksprogrammerbarhet og informasjonssentrert nettverk.

Læringsutbytte

A. Kunnskap:

 1. Å få en dyp forståelse av årsaker til og realisering av nettverksteknologier som brukes i dagens Internett.
 2. Å få en dyp forståelse av utviklende teknologier relatert til nettverksprogrammerbarhet og hvordan de påvirker Internett-økosystemet

B. Ferdigheter:

 1. Å være i stand til å kommunisere, resonnere og tenke kreativt om nettverksteknologiene som brukes på Internett.
 2. Å kunne identifisere og analysere ulempene ved eldre protokoller. Å kunne identifisere alternative løsninger og å illustrere deres prospekter.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset vil bruke en omvendt undervisning-tilnærming for forelesninger, det vil si lesemateriale og forelesningsopptak kombinert med flervalgstester (RAT). I tillegg inneholder kurset flere obligatoriske praktiske oppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

 • Flervalgstester (RATs)
 • Oppgaver

Mer om vurdering

Flervalgstestene (RATs) og oppgavene er obligatoriske og må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TTM4240 Avansert nettverkskontroll og administrasjon eller tilsvarende forkunnskaper.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTM4128 3.5 HØST 2021
TTM4150 3.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Anvendt informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • Telematikk
 • Kommunikasjonsteknologi
 • Sivilingeniør- og arkitektutdanning
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E 16.12.2022 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU