course-details-portlet

TTM4250 - Avanserte internett-teknologier - Nettsystemer, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 50/100 30 minutter E
Mappe 50/100

Faglig innhold

Øvrige emner i nettverksstigen fokuserer på nettverkskonsepter og -mekanismer fra et bredt perspektiv. Generelle avveininger diskuteres og undersøkes enten teoretisk eller i emulerte eller simulerte miljøer. Men Internett-nettverket har utviklet seg i mer enn 30 år nå og består av en kompleks blanding av mange forskjellige og spesifikt optimaliserte nettverksteknologier.

IP, TCP og UDP spiller kjerneroller i transport av pakker, OSPF og BGP håndterer ruting, og SNMP og NETCONF hjelper til med administrasjonen, men bruken deres har blitt finjustert og justert for å støtte utviklende tjenester som VoIP, videostreaming eller online spill.

Men hvordan implementeres egentlig protokoller og mekanismer i nettverket av nettverk, Internett? Hva skjer egentlig når vi får tilgang til et videoklipp på en strømmeplattform? Og hvilke konsepter utvikler seg for tiden og vil potensielt endre måten vi bruker Internett på for tiden?

Emnet går dypere inn i et sett med gjeldende etablerte teknologier, f.eks. tunneleringsprotokoller, innholdsleveringsnettverk, adaptiv videostrømming, transportprotokoller, nettverksprogrammerbarhet og informasjonssentrert nettverk.

Kurset bidrar til nesten alle FNs bærekraftmål (siden effektiv kommunikasjon/nettverk er et grunnleggende behov for alt ikke-lokalt samarbeid), men spesielt til mål 9 Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og fremme innovasjon.

Læringsutbytte

A. Kunnskap:

  1. Å få en dyp forståelse av årsaker til og realisering av nettverksteknologier som brukes i dagens Internett.
  2. Å få en dyp forståelse av utviklende teknologier relatert til nettverksprogrammerbarhet og hvordan de påvirker Internett-økosystemet

B. Ferdigheter:

  1. Å være i stand til å kommunisere, resonnere og tenke kreativt om nettverksteknologiene som brukes på Internett.
  2. Å kunne identifisere og analysere ulempene ved eldre protokoller. Å kunne identifisere alternative løsninger og å illustrere deres prospekter.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset vil bruke en omvendt undervisning-tilnærming for forelesninger, det vil si lesemateriale og forelesningsopptak kombinert med flervalgstester (RAT). I tillegg inneholder kurset flere obligatoriske praktiske oppgaver.

Mer om vurdering

To delvurderinger gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet, en mappe og en muntlig individuell avsluttende eksamen som teller hver 50% av sluttkarakteren. Begge delene må være bestått for å få bestått sluttkarakter. Vurdering for hver av delene angis med bokstavkarakter. I mappen inngår flervalgstester og praktiske oppgaver med innleveringer. Alle delene, inkl. eksamen, gis og skal besvares kun på engelsk. Dersom en student også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet. Også ved frivillig gjentak må begge delvurderingene gjentas.

Forkunnskapskrav

TTM4240 Avansert nettverkskontroll og administrasjon eller tilsvarende forkunnskaper.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTM4128 3.5 HØST 2021
TTM4150 3.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Anvendt informasjons- og kommunikasjonsteknologi
  • Telematikk
  • Kommunikasjonsteknologi
  • Sivilingeniør- og arkitektutdanning
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe 50/100

Utlevering
15.10.2023

Innlevering
12.11.2023


10:00


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 E 27.11.2023
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU