course-details-portlet

TTM4195 - Blokkjede-teknologier og kryptovalutaer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen 60/100 3 timer D
Mappe 40/100

Faglig innhold

Emnet dekker den kryptografiske teorien som understøtter Bitcoin, Ethereum og andre kryptovalutaer, samt de praktiske aspektene av hvordan en kryptovaluta er designet. Fordelene og ulempene ved ulike tilnærminger vil bli utforsket. Flere generelle bruksområder av blokkjede-teknologier, for eksempel smartkontrakter, vil også bli inkludert.

Kursinnholdet er relatert til følgende FNs bærekraftmål:

4 - God utdanning, delmål 4.4 - Øke antall personer som har kompetanse som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap,

9 - Industri, innovasjon og infrastruktur, delmål 9.3 - Øke tilgangen til finansielle tjenester,

16 - Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner, delmål 16.4 - Redusere ulovlige finans- og våpenstrømmer og bekjempe alle former for organisert kriminalitet.

Læringsutbytte

A. Kunnskap: Studentene skal lære de underliggende prinsippene og teknikkene knyttet til blokkjede-teknologier. De vil bli kjent med de kryptografiske byggeklossene og hvordan de brukes i en typisk kryptovaluta som Bitcoin. B. Ferdigheter: Studentene skal utvikle en praktisk forståelse av hvordan kryptovalutaer er implementert og de praktiske begrensningene av eksiterende blokkjede- og kryptovalutasystemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, gjesteforelesninger, studentpresentasjoner og laboppgaver. Et gruppebasert praktisk studie av ekte kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum. Ukentlige nettbaserte quizer vil støtte teoriaspekter.

Mer om vurdering

To delvurderinger gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet, en mappe og en skriftlig avsluttende eksamen som teller henholdsvis 40 og 60% av sluttkarakteren. Begge delene må være bestått for å få bestått sluttkarakter. Vurdering for hver av delene angis med bokstavkarakter. I mappen inngår praktisk arbeid og nettbaserte quizer. Skriftlig eksamen gis kun på engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Dersom en student også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet. Også ved frivillig gjentak må begge delvurderingene gjentas.

Kursmateriell

Anbefalt lærebok: "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction", by Arvind Narayanan, Joseph Bonneau, Edward Felten, Andrew Miller, Steven Goldfeder, July 2016. Relevante nettlenker vil også oppgis.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Telematikk
  • IKT
  • Informasjonssikkerhet
  • Kommunikasjonsteknologi
  • Sivilingeniør
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 04.12.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 1 Idrettssenteret (Dragvoll) 49
DI42 Idrettssenteret (Dragvoll) 2
Høst ORD Mappe 40/100

Utlevering
17.09.2023

Innlevering
24.11.2023


10:00


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig eksamen 60/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU