course-details-portlet

TTM4180 - Nettverkshåndtering

Om emnet

Nytt fra studieåret 2015/2016

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer

Faglig innhold

To deler: 1) Hvordan bruke en kommunikasjonsinfrastruktur og 2) hvordan utforme og implementere en kommunikajonsinfrastruktur. Innhold i del 1: Socket programmering over ulike typer tjenester som upålitelig overføring, pålitelig overføring og multicast. Innhold i del 2: bruker krav til ISP, Business models, interchange avtaler, BGP, BGP som en informasjonsbærer, MPLS, og tjenestekvalitets implementering, samt bruk av Softeare defined networking.

Læringsutbytte

A Kunnskap:
- Dybdekunnskap i hvordan ISP knyttes sammen til et fungerende ende til ende kommunikasjons system
- Dybdekunnskap i sammenhengen mellom en forretningsplan for en SIP og nettverksfunksjonalitet
- Basiskunnskap om interdomene ruteprotokollen BGP
- Basiskunnskap om hvordan BGP kan brukes som signalerings/ infromasjonsutvekslings protokoll
- Basis forståelse av ruting tjenester
- Dybdekunnskap innen programmeringsgrensesnitt inn imot kommunikasjonstjenester
- En basiskunnskap om konseptet Software Defined Networking (SDN)

B Ferdigheter
- Å kunne formidle og diskutere systemet som tilsammen sørger for basis kommunikasjonstjenestene i Internett
- Å kunne konstruere og implementere IP kommunikasjonstjenester for ulike settings
- Å kunne lage, kode og feilrette enkle nettverk kontroll programm

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformen vil være basert på en kombinasjon av forelesning, øvinger, og obligatoriske laboratorie øvinger.
For å kunne gå opp til eksamen må en obligatorisk oppgave være bestått samt at innleveringene til mappeevalueringen alle har blitt vurdert til bestått.
Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår inntil 6 øvinger som tilsammen teller 30% og skriftlig avsluttende eksamen som teller 70%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeider
  • Oppgave

Kursmateriell

Vil bli annonsert ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2015

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • IKT
  • Sivilingeniør
  • Teknologiske fag
  • Telematikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 05.12.2015 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Muntlig eksamen 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU