course-details-portlet

TTM4158 - Pålitelighets- og ytelsesdesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Digital hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Digital hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Kurset gir en bred innføring i design og kvantitativ evaluering av informasjons- og kommunikasjons- (IKT) systemer, med fokus på pålitelighet av slike systemer og ytelse av data- og telekommunikasjonsnett. Følgende tema er behandlet: - Pålitelighetsbegreper: attributter (tilgjengelighet, pålitelighet); feil-prosess, -typer (årsak, tilstand, ytring), -semantikk, -håndtering og vedlikehold; - Feiltoleranse: typer av redundans, designprinsipper og mekanismer; - Metoder for pålitelighetsmodellering og analyse med fokus på tilstandsdiagrammer; - Programvarefeil: modellering og innflytelse; - Robusthetsdesign og pålitelighetsevaluering av nett - Trafikk- og ytelsesbegreper: trafikk, forsinkelse/latens, jitter, tap, sperr, Kendalls notasjon; - Klassiske køteori modeller og metoder: M/M/1; tilstandsdiagram, M/M/n/n; Erlangs formler, Jackson kønett; M/G/1; Pollaczek Khinchines formel; loven om bevaring av arbeid; - Tjenestekvalitet (QoS) i Internett: trafikk- og tjeneste spesifikasjoner, arkitekturer, mekanismer og analyse av garantert tjenestekvalitet.

Læringsutbytte

A. Kunnskap: 1) Terminologi og begreper som brukes i spesifikasjon, design, drift og evaluering av informasjons- og kommunikasjons- (IKT) systemer, med fokus på pålitelighet og ytelse. 2) Prinsipper, arkitekturer og mekanismer for feiltolerant/robust design og drift av tjenersystemer og nett. 3) Grunnleggende modeller og metoder for kvantitativ trafikk- og ytelsesevaluering av data- og telekommunikasjonnett/systemer. 4)Arkitekturer, mekanismer og grunnleggende analyse av tjenestekvalitet i Internett. B. Ferdigheter: 1) Å designe systemer med formålstjenlig bruk av feiltoleranse, gjenopprettingsmekanismer og redundans for å møte krav om driftssikkerhet. 2) Å kunne kvantitativt evaluere tilgjengelighet og pålitelighet av IKT systemer ved hjelp av Markov modeller. 3) Å kunne modellere og kvantitativt evaluere data- og telekommunikasjonnett/systemer med hensyn på trafikkhåndteringsevne og ytelse. C. Generell kompetanse: 1) Bevisstgjøring av pålitelighet som en viktig faktor i bruken og økonomien ved IKT systemer, herunder den potensielle virkningen av feil på kommersielle anvendelser, på samfunnet, samt for sikkerheten til mennesker og miljø. 2) Evne til å kommunisere, gjennomføre grunnleggende resonnement og kreativt tenkning omkring trafikk- og ytelsesutfordinger med data- og telekommunikasjonsnett/systemer i en videre sammenheng.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Øvingsoppgaver i modellering og analyse. Semesteroppgave som gjennomføres i små grupper.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave

Mer om vurdering

Eksamen gis kun på engelsk, men kan besvares på norsk eller engelsk. Semesteroppgaven er obligatorisk og må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan digital hjemmeeksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTM4120 3.7 HØST 2014
TTM4155 3.7 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sikkerhet og pålitelighet
  • Telematikk
  • IKT
  • Kommunikasjonsteknologi
  • Sivilingeniør
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Digital hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Digital hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
12.12.2022

Innlevering
12.12.2022


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Digital hjemmeeksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU