course-details-portlet

TTM4105 - Aksess- og transportnett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 1 25/100
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer C
Semesteroppgave 2 25/100

Faglig innhold

Emnet beskriver teknologier og konsepter som anvendes i aksess- og transportnett. Det dekkes både generelle prinsipper på et overordnet nivå, og et utvalg spesifikke teknologier og konsepter i mer detalj. A. Generelt: - Arkitektur i kommunikasjonsnett - Funksjoner: transmisjon, synchronization, aksess, multipleksing, routing, svitsjing, mobilitet - Applikasjoner og deres krav til tjenestekvalitet - Kapasitet og transmisjonsegenskaper til ulike medier B. Trådløs Aksess: - Generelt om radio som kommunikasjonsmedium (frekvensbånd, modulering, multiplexing, antenneteknologi, dekning, propagasjon). - Medium aksesskontroll - Wireless LAN. - Mobilnett aksess: GSM, UMTS, WiMAX, LTE, etc. - Trådløs personlig kommunikasjon og tingenes internett. C. Optiske Transportnett og Fast Aksess: - Faste(kablede)kommunikasjonsmedium (egenskaper, tilgjengelighet). - Fiber basert aksess og dens applikasjoner, aktiv/passiv FTTH. - Optiske nettverkskomponenter. - Optisk svitsjing (ROADM, WSS). - Kontroll og trafikkstyring i optiske nett. - Mekanismer for feilhåndtering. - Optiske transportnett (OTN). - Carrier Ethernet. - Optisk linjesvitsjing (OCS), burstsvitsjing (OBS) og pakkesvitsjing (OPS).

Læringsutbytte

A. Kunnskap: 1) Å forstå hvilke komponenter, funksjoner og prinsipper som trengs for å realisere trådløse aksess og optiske transportnett. 2) Å forstå et utvalg av de mest aktuelle trådløse og optiske nett-teknologier. B. Ferdigheter: 1) Å kunne beskrive og modellere et nettverk for et bestemt formål. 2) Å kunne gjenbruke ideer, teknologier og komponenter fra andre nett ved konstruksjon av nye nett. C. Generell kompetanse: 1) Å forstå oppbygningen av offentlige kommunikasjonsnett og hvilke egenskaper som ligger til grunn for teknologiske valg.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teambasert læring (TBL) quizzer, to semesteroppgaver og øvinger. Øvingene er frivillige.

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår to semesteroppgaver som teller 25% hver, og skriftlig avsluttende eksamen som teller 50%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Skriftlig eksamen gis kun på engelsk. Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Dersom en student også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE5010 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Telematikk
  • IKT
  • Sivilingeniør
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 C 07.12.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 49
SL274 Sluppenvegen 14 1
Høst ORD Semesteroppgave 1 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Semesteroppgave 2 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig eksamen 50/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Semesteroppgave 1 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Semesteroppgave 2 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU