course-details-portlet

TTM4105 - Aksess- og transportnett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet beskriver teknologier og konsepter som anvendes i aksess- og transportnett som vanligvis brukes i telenettverk. Det dekkes både generelle prinsipper på et overordnet nivå, knyttet til implementeringer i den virkelige verden, og et utvalg spesifikke teknologier og konsepter i mer detalj.

A. Generelt:

 • Arkitektur i kommunikasjonsnett
 • Funksjoner: transmisjon, synchronization, aksess, multipleksing, routing, svitsjing, mobilitet
 • Applikasjoner og deres krav til tjenestekvalitet
 • Kapasitet og transmisjonsegenskaper til ulike medier

B. Trådløs Aksess:

 • Generelt om radio som kommunikasjonsmedium (frekvensbånd, modulering, multiplexing, antenneteknologi, dekning, propagasjon).
 • Medium aksesskontroll - Wireless LAN.
 • Mobilnett aksess: GSM, UMTS, WiMAX, LTE, etc.
 • Trådløs personlig kommunikasjon og tingenes internett.

C. Optiske Transportnett og Fast Aksess:

 • Faste(kablede)kommunikasjonsmedium (egenskaper, tilgjengelighet).
 • Fiber basert aksess og dens applikasjoner, aktiv/passiv FTTH.
 • Optiske nettverkskomponenter.
 • Optisk svitsjing (ROADM, WSS).
 • Kontroll og trafikkstyring i optiske nett.
 • Mekanismer for feilhåndtering.
 • Optiske transportnett (OTN).
 • Carrier Ethernet.
 • Optisk linjesvitsjing (OCS).
 • Forskningstemaer: Sikkerhet, burstsvitsjing (OBS) og pakkesvitsjing (OPS).

Læringsutbytte

A. Kunnskap:

 1. Å forstå hvilke komponenter, funksjoner og prinsipper som trengs for å realisere trådløse aksess og optiske transportnett.
 2. Å forstå et utvalg av de mest aktuelle trådløse og optiske nett-teknologier.

B. Ferdigheter:

 1. Å kunne beskrive og modellere et nettverk for et bestemt formål.
 2. Å kunne gjenbruke ideer, teknologier og komponenter fra andre nett ved konstruksjon av nye nett.

C. Generell kompetanse:

 1. Å forstå oppbygningen av offentlige kommunikasjonsnett og hvilke egenskaper som ligger til grunn for teknologiske valg.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teambasert læring (TBL) quizzer, oppgaver og øvinger. Øvingene er frivillige, oppgavene obligatoriske.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppgaver

Mer om vurdering

Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Skriftlig eksamen gis kun på engelsk. Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk.Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skritflig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE5010 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Telematikk
 • IKT
 • Sivilingeniør
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 13.12.2022 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 1 Idrettssenteret (Dragvoll) 72
DI42 Idrettssenteret (Dragvoll) 1
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU