course-details-portlet

TS501015 - Ledelse av krevende operasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 100/100

Faglig innhold

Ledelse vs. «administrasjon» (Management). Trekk, egenskaper, ferdigheter, stil og situasjonsmessig tilnærming til ledelse. Transformasjonsledelse, teamledelse, planlegging. Planlegging for å optimalisere miljøavtrykk. Nyere forskning.

Læringsutbytte

 • Det forventes at studenten har utviklet seg innen ledelsesfeltet og fått spesialisert innsikt i situasjonsteori. Har fått grundig kunnskap om de vitenskapelige teoriene og metodene innen ledelse. Kan anvende kunnskap til nye områder innen det faglige ledelsesfeltet.
 • Kan analysere faglige problemer ut fra historien, tradisjonene, egenart og plass i samfunnet til det faglige ledelsesfeltet.
 • Kan analysere og håndtere kritisk ulike informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og formulere vitenskapelige argumenter innen ledelse.
 • Kan analysere eksisterende teorier, metoder og tolkninger innen ledelse og arbeide uavhengig av praktiske og teoretiske problemer.
 • Kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid i en selvstendig sak. Kan gjennomføre et uavhengig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i samsvar med gjeldende normer for forskningsetikk.
 • Kan analysere relevante faglige, profesjonelle og forskningsetiske problemer.
 • Kan bruke sin kunnskap og ferdigheter på nye områder for å utføre avanserte oppgaver og prosjekter. Kan formidle omfattende uavhengig arbeid og terminologi for det faglige ledelsesfeltet.
 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen ledelsesfeltet, både med spesialister og allmennheten.
 • Kan bidra til nye tanker og innovasjons prosesser innen ledelse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, individuelle og gruppeøvelser (noen skal presenteres i klassen), og simuleringer. Diskusjoner for å sikre en grundig forståelse av hvordan teorien kan brukes i realistiske situasjoner. Hver gruppe må presentere 1 - 2 gruppeøvelser. Studentene forventes å være tilstede minst 80% av tiden som er ment for gruppeøvelser.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Skriftlig individuell prosjektrapport (min. 10 - 15 sider). Studenten forventes å presentere og diskutere flere teoretiske perspektiver på ledelse og ledelse, og deres praktiske implikasjoner. Prosjektet leveres digitalt i INSPERA.

Studenten må ha 80 % oppmøte i kurset for å kunne avlegge eksamen. Spesielle tilfeller vurderes individuelt ved å sende søknad til Studieprogramleder.

Obligatorisk virksomhet fra forrige semester kan godkjennes av avdelingen.

Ny- og utsatt eksamen: for studenter med stryk eller lovlig fravær.

Ny- og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Operativ maritim ledelse (830MDO)
Operativ maritim ledelse (MLAKMO)

Kursmateriell

Leadership. Theory and Practice, P.G. Northouse (Sage). Leadership. In Search of Effective Influence Strategies, G. Thompson & J.Z Li (Gyldendal). Ledelse på sjøen, L.K. Johannessen (terp.no) (Electronic textbook)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Organisasjon og ledelse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjekt 100/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
04.12.2023


15:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Prosjekt 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU