course-details-portlet

TS300222 - Lean og Agile Metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 60/100 3 timer D
Mappe 40/100

Faglig innhold

What lean and agile methods are and how they can be used in the maritime industry. PDCA and continuous improvement. Systems thinking and holistic knowledge system (SoPK). Lean methodology and tools, as well as the application of these methods in projects. Implementation of lean and lean thinking in organizations in project-based industry. Agile methods and contradictions (ambidexterity). Agile teams and agile organizations. Agile methods. How lean and agile methods can be used together.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten skal dokumentere kunnskap om bakgrunnen for leanmetodikk og smidige metoder og hvordan lean og smidige metoder kan brukes i prosjekter og prosjektbasert industri. Videre skal studenten dokumentere kunnskap om bruk av prosesser, verktøy, metoder og terminologi som brukes innenfor lean og agile metoder. Ha kunnskap om hvordan slanke og smidige metoder kan brukes innen innovasjon og produktutvikling.

Ferdigheter:

Studenten skal forstå, samt kunne bruke grunnleggende metoder innenfor prosjekter i maritim industri og prosjektbaserte organisasjoner. Videre skal studenten forstå hvilke muligheter og begrensninger som følger med bruk av slanke og smidige metoder innenfor prosjekter og prosjektbasert industri. Studenten skal kunne gjennomføre og lede gode prosesser knyttet til lean og smidige metoder innen prosjektbasert industri.

Kompetanse:

Ha forståelse for hva lean og smidige metoder er, og hvilke muligheter og begrensninger de to 'filosofiene' har. Studenten skal ha god forståelse og kjennskap til de metoder og verktøy som brukes innen lean og smidige metoder. Studenten skal videre kunne skjelne hvordan slanke og smidige metoder skiller seg fra tradisjonelle metoder og verktøy innen prosjektgjennomføring. Studenten skal ha kunnskap og kompetanse om utfordringene ved å implementere lean og smidige metoder i den maritime næringen. Videre skal studenten kunne forstå og anvende en problemløsningsmetodikk basert på relevante lean-verktøy.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeøvinger, presentasjoner og plenumsdiskusjoner

Obligatoriske aktiviteter

  • Krav om minimum 80% fremmøte i den timeplanfestede undervisningen

Mer om vurdering

Det kreves minimum 80 % oppmøte på forelesninger.

3 timer individuell skriftlig eksamen (60%) + Prosjektoppgave/mappe (40%).

Studentene skal lage to gruppeoppgaver samlet som en mappe for innlevering. Gruppearbeidet inngår som en del av vurderingen og hver student i gruppen gis samme karakter.

Begge deleksamener må være bestått for å få karakter i emne.

Ny eller utsatt eksamen: Det er mulig å ta om skriftlig eksamen som ny- og utsatt eksamen.

I tilfelle at en gruppe ikke har bestått en eller flere av oppgavene, kan gruppen (med forbehold om aksept fra alle deltakende studenter i gruppen), levere en ny oppgave (mappe) ved ny- og utsatt eksamen.

Studenten må levere ny mappe ved neste ordinære eksamen dersom hen velger å ikke levere til ny- og utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Shipping management (432SM)

Kursmateriell

Blir annonsert ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Prosjektadministrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Mappe 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappe 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU