course-details-portlet

TS200416 - Risikostyring av maritime operasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Risikohåndteringsprosessen, Risikoidentifisering, Risikoevaluering, Risikobehandling, Beslutninger og risiko

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap: har kunnskap innenfor fagområdet risikohåndtering har kjennskap til de vitenskapelige metoder innen risikohåndtering kan anvende kunnskap fra fagfeltet risikohåndtering kan analysere faglige problemer på grunnlag av metode fra fagfeltet risikohåndtering

Læringsutbytte - Ferdigheter: kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og formulere faglige argumenter innenfor risikohåndtering kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor risikohåndtering og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemer kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid innenfor fagområdet risikohåndtering

Læringsutbytte - Kompetanse: kan analysere relevante faglige, profesjonelle og forskningsetiske problemstillinger kan bruke hans / hennes kunnskaper og ferdigheter på nye områder kan kommunisere med bruk av terminologi fra fagfeltet risikohåndtering kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen fagområdet risikohåndtering, både med spesialister og allmennheten

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesninger, individuelle og gruppeøvelser

Obligatoriske arbeidskrav: 1 obligatorisk innlevering må være godkjent for å gå opp til eksamen. Bestemmelse om innhold, tidsrom og innlevering av gruppearbeidet gis av faglærer, og besvarelsen skal være innlevert til angitt dato.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers skriftlig eksamen.

Ny- og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Shipping management (432SM)

Kursmateriell

Vil bli informert om ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk
  • Risikoanalyse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU