course-details-portlet

TS100515 - Salg og anbud

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 60/100 3 timer D
Mappe/sammensatt vurdering 40/100

Faglig innhold

Kurset vil dekke alle aspekter som kreves for vellykket salgsarbeid i prosjektbaserte næringer som den maritime industrien. Dette vil inkludere, men ikke begrenset til, markedsdataanalyser for å identifisere muligheter eller for å få forståelse for anbudsprosessen, svare på forespørsler om tilbud (RFQ), SPIN-prosessen, foreta salgsberegninger, forhandle en endelig salgsavtale og kontrakten .

I tillegg vil kurset gi en oversikt over hvordan data kan beskrives ved hjelp av frekvenstabeller og grafer, hvilke numeriske mål som er tilstrekkelige for plassering og spredning på univariate metoder for å beskrive et datasett ved bruk av plassering og spredning. Videre inneholder den innsikt i diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger, prøvetakingsmetoder, estimering av parametere og konfidensintervaller samt enkle tester, korrelasjonsanalyse og lineær regresjonsanalyse. Kurset bruker programvaren EXCEL.

Læringsutbytte

Markedsanalysene vil innebære grunnleggende aritmetikk, grunnleggende deskriptiv statistikk og analyse av betydelige datamengder. Studentene vil også lære om anbudsprosessen - hvordan den er, hvordan den fungerer, hva som må og ikke må. RFQ-prosessen og hvordan den skal gå frem vil også være et hovedtema. Til slutt vil studentene lære mer om håndverket til forhandlinger, inkludert å gjennomføre en vellykket salgsinnsats ved hjelp av SPIN-prosessen. Det vil også bli undervist i å sammenstille informasjonen til en salgsberegning.

  • Kunnskap: Kunnskap om salg og anbud i prosjektbaserte bransjer. Hvordan fungerer salgsprosessen? Hvordan fungerer anbud? Hvorfor prosjektbaserte næringer er forskjellige fra andre næringer i disse henseende. Gjør og ikke gjør.
  • Ferdigheter: Forhandlingsteknikk, og administrere salg og anbud i prosjektbaserte bransjer. Analytisk adressering av salgs- og anbudsspørsmål.
  • Generisk kompetanse: Hvordan analysere markeder, som gjelder de fleste typer innstillinger. SPIN-prosessen vil også bli undervist

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid. Studenten må også forske på egenhånd.

Mer om vurdering

Studentene skal utarbeide 2 gruppearbeider som samles i en mappe (40%). Det blir også en skriftlig eksamen (60%). Ny- og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Shipping management (432SM)

Kursmateriell

Det vil studentene bli informert om før undervisningen starter.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU