course-details-portlet

TPK5165 - Pålitelighetsstyring og dataanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 30/100 A
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer C

Faglig innhold

Kurset gir innsikt, statistikkteknikker og dataanalysemetoder for å inkorporere pålitelighet, vedlikehold og sikkerhet (RAMS) i et produkt eller system i alle faser av livssyklusen, med fokus på design og utviklingsfaser. Sentrale tema i dette kurset inkluderer: Utvikling av et RAMS-ingeniør program, kravanalyse, systemdesignprinsipper for høy RAMS-ytelse, og dataanalysene i design for RAMS, RAMS-verifisering og validering, felt- og laboratorietester, RAMS-parametervurdering, produksjonskontroll og produktgaranti.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Emnet skal gi studentene innsikt i hvordan en kan ta hensyn til pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsvennlighet og sikkerhet (RAMS) i design og utvikling av et produkt eller et system.

Ferdigheter:

Studentene skal også lære å analysere data samlet på feltene og laboratoriene, og kunne gi veiledning om datainnsamling relatert til pålitelighet, vedlikehold og sikkerhet.

Generell kompetanse (holdninger):

Studentene skal få forståelse for at tverrfaglig samarbeid er viktig for å løse RAMS-utfordringer. Studentene skal se at produktutvikling også kan gi etiske og miljømessige utfordringer.

Læringsformer og aktiviteter

Et obligatorisk prosjekt skal gjennomføres individuelt for evalueringen. Forelesningene og øvelsene er på engelsk når studenter som ikke snakker norsk tar kurset. Hvis undervisningen er gitt på engelsk og semesterprosjektet kan leveres på engelsk. Studentene kan velge norsk eller engelsk for skriftlige vurderinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk øving

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

Studentene må delta på obligatoriske forelesninger.

Fire oppgaver må være ferdig.

Presentasjon om et relevant tema og gruppearbeider med prosjektrapport.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Alle vurderingsdeler må være bestått før det kan beregnes samlet resultat i emnet.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen arrangeres i august.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at begge delvurderinger i et emne må tas opp igjen (under forutsetning av at emnet ikke har endret vurderingsordning). Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Kursmateriell

Kurskompendium som kan lastes ned fra Blackboard.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produksjons- og kvalitetsteknikk
  • Statistikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 C PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 30/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 C PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU