course-details-portlet

TPK5165 - Pålitelighetsstyring og dataanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Kurset gir innsikt, statistikkteknikker og dataanalysemetoder for å inkorporere pålitelighet, vedlikehold og sikkerhet (RAMS) i et produkt eller system i alle faser av livssyklusen, med fokus på design og utviklingsfaser.

Sentrale tema i dette kurset inkluderer: Utvikling av et RAMS-ingeniør program, kravanalyse, systemdesignprinsipper for høy RAMS-ytelse, og dataanalysene i design for RAMS, RAMS-verifisering og validering, felt- og laboratorietester, RAMS-parametervurdering, produksjonskontroll og produktgaranti.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Emnet skal gi studentene innsikt i hvordan en kan ta hensyn til pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsvennlighet og sikkerhet (RAMS) i design og utvikling av et produkt eller et system.

Ferdigheter:
Studentene skal også lære å analysere data samlet på feltene og laboratoriene, og kunne gi veiledning om datainnsamling relatert til pålitelighet, vedlikehold og sikkerhet.

Generell kompetanse (holdninger):
Studentene skal få forståelse for at tverrfaglig samarbeid er viktig for å løse RAMS-utfordringer. Studentene skal se at produktutvikling også kan gi etiske og miljømessige utfordringer.

Læringsformer og aktiviteter

Et obligatorisk prosjekt skal gjennomføres individuelt for evalueringen. Forelesningene og øvelsene er på engelsk når studenter som ikke snakker norsk tar kurset. Hvis undervisningen er gitt på engelsk og semesterprosjektet kan leveres på engelsk. Studentene kan velge norsk eller engelsk for skriftlige vurderinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

 • Studentene må delta på minst 80% av forelesningene, slik at han / hun er kvalifisert til å levere prosjektrapport.
 • Alle de fem oppgavene må være ferdige.
 • Hver student må levere sin egen rapport i stedet for gruppearbeid.

 

Vurderingen vil være basert på proskjetrapport.

Lektor og studentassistent vil sjekke alle oppgaver og studentpresentasjoner;

Lektor og sensor vil sjekke prosjektrapporter for alle studenter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kurskompendium som kan lastes ned fra Blackboard.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Produktdesign - Designmetodikk
 • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
 • Produksjons- og kvalitetsteknikk
 • Risikoanalyse
 • Statistikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave (1) 100/100 A

Utlevering 01.12.2020

Innlevering 10.12.2020

Utlevering 11:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU