course-details-portlet

TPK5120 - Grunnleggende modellutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Miniprosjekt 25/100 A
Miniprosjekt 25/100 A
Miniprosjekt 25/100 A
Miniprosjekt 25/100 A

Faglig innhold

Industrielle systemer som biler, tog, fly, land- og offshoreanlegg blir mer og mer komplekse. For å møte denne kompleksiteten, designer de forskjellige ingeniørdisiplinene modeller. Hvert komplekst system kommer med dusinvis om ikke hundrevis av modeller. Disse modellene brukes ikke bare på designstadiet, men også til markedsføring, drift og til og med avvikling.

Målet med dette kurset er å introdusere grunnleggende elementer innen vitenskap og konstruksjon av modeller. Etter en generell introduksjon er den delt inn i to deler:

Først en introduksjon til konsepter, metoder og verktøy for System Architecture and Model-Based Systems Engineering (MBSE)For det andre, en introduksjon til konsepter, metoder og verktøy for systemarkitektur og Model-Based Safety Assessment (MBSA).Til dette formålet brukes flere modelleringsspråk og modelleringsverktøy. Deres underliggende matematiske rammeverk presenteres. Grunnleggende begreper om modellering av språk og strukturerende paradigmer (objektorientering, prototype-orientering...) introduseres også.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kurset skal gi studentene erfaring med ulike modelleringsteknikker og modelleringsverktøy, samt det vitenskapelige grunnlaget for disse teknikkene og verktøyene.

Ferdigheter:

Studentene skal være i stand til å utforme en modell. Studentene skal også kunne benytte avanserte teknikker for å vurdere modellen, og for å trekke ut relevant informasjon fra analysen.

Generell kompetanse:

Kurset skal gjøre studentene kjent med flere modelleringsteknikker som kan brukes i en bred engineering-sammenheng. Kurset skal hjelpe dem til å velge passende modellerings rammeverket når de vil møte et teknisk problem i sitt yrkeslivet, enten i industrien eller i akademia.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger vil gjennomgå konsepter og teknikker for modellering. Caser blir brukt for viktige temaer. Øvinger utføres kollektivt under forelesningene. Studenter vil også få øvinger som utføres utenom forelesninger. Forelesningene og kollektivt arbeid er på engelsk. Studentene står fritt til å velge norsk eller engelsk for skriftlige øvelser og prosjektrapporten.

Mer om vurdering

Vurdering er basert på innleverte mini prosjekter. Fire miniprosjekter skal leveres inn. Karakteren for hver rapport teller 25% av den endelige karakteren i emnet.

Alle miniprosjektene må være levert og godkjent før samlet resultat kan beregnes i emnet.

Kursmateriell

Antoine Rauzy. Model-Based Reliability Engineering - An Introduction from First Principles. AltaRica Association 2022. ISBN 978-82-692273-2-1. En pdf utgave av boken er tilgjengelig på forfatters nettside.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produksjons- og kvalitetsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Miniprosjekt 25/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Miniprosjekt 25/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Miniprosjekt 25/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Miniprosjekt 25/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU