TPK5100 - Prosjektplanlegging og styring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Prosjektinitiering sett i forhold til den organisatoriske kontekst: strategi, mål og suksess. Modeller for prosjektorganisering, fallgruver og betingelser for å lykkes. Verktøy og teknikker for planlegging. Identifisering av prosjektets omfang, WBS struktur, ressursplanlegging, estimater, budsjettering og terminplan. Innføring i prinsippene for risikostyring. Innføring i prinsippene for prosjektevaluering og inntjentverdi metoden.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter fullført kurs kan deltakeren:

- identifisere og analysere fallgruver og utfordringer knyttet til prosjektinitieringsfase og kjenne viktige forutsetninger for suksess i prosjekter.
- gjengi viktige kunnskapsområder i prosjekter og prosjektprosesser.
- beskrive hvordan prosjektets mål kan brytes ned til overkommelige leveranser og arbeidspakker ved hjelp av prosjektnedbrytningsstruktur (WBS).
- kjenne de viktigste estimeringsmetodikkene for tids- og kostnadsestimering.
- identifisere og drøfte betydningen av risk management i prosjekter og kjenne viktige fallgruver og suksessfaktorer for gjennomføring av risk management-prosess
- beskrive hovedkomponenter i prosjektestimater og sentrale årsaker til overskridelser.
- beskrive ulike metoder for prosjektoppfølging.
- beskrive hovedkategorier av prosjektorganisasjonsmodeller (prosjekt, klassisk og matrise) og forklare fordeler og ulemper med de ulike modellene.

Ferdigheter: Etter fullført kurs kan deltakeren:

- utarbeide gode prosjektmål og suksesskriterier.
- illustrere hvordan WBS kan etableres.
- beskrive og sette opp ulike verktøy som kan benyttes i en risk management-prosess.
- sette opp logiske relasjoner mellom arbeidspakkene i et prosjekt, utføre nettverksanalyse, og identifisere kritiske arbeidspakker i nettverket.
- løse utfordringer knyttet til ressursbegrensning i prosjektet ved hjelp av ressursutjevning, tidsbruk, endring av relasjoner eller bruk av flyt/slakk.
- bruke indekser (kostnads- og tidsindekser) for oppfølging av prosjektstatus og for etablering av fremtidigprognoser.

Generell kompetanse: Etter fullført kurs kan deltakeren:

- erkjenne betydningen av å involvere interessenter for å identifisere prosjektmål, risikofaktorer og tiltak.
- analysere prosjektstatus ut fra informasjon om tids- og kostnadsindekser, og utvikle prognoser for arbeidsomfang ved fullførelse og ny varighet for prosjektet.
- vurdere og velge hensiktsmessig prosjektorganiseringsmodell basert på prosjektkarakterstikker som varighet, størrelse og kompleksitet.
- erkjenne utfordringer som følge av organisatoriske faktorer i prosjekter (for eksempel struktur, kultur, autoritet, og ansvar).

Læringsformer og aktiviteter

Kombinasjon av forelesninger, gjesteforedrag, auditoriumoppgaver, regneøvinger, selvstudium og gruppebasert oppgaver med veiledning og studentpresentasjoner. Undervisning gis på engelsk og eksamensoppgavene gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Bassam Hussein. Road to Success. Tales and insights from real life projects. Fagbokforlaget 2017

Støttelitteratur:Pinto, Jeffery. Project Management, Achieving Competitive Advantage Global Edition. 4th edition 2016.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPK4115 7.5 01.09.2009

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 A 08.12.2017 09:00 D1 , KJL1 , R D1-185 Datasal
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.