course-details-portlet

TPK4440 - Maskinering og additiv tilvirkning

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Dataassistert produksjon, additiv tilvirkning (3D-printing), design for additiv tilvirkning, avansert CNC-programmering, videregående maskineringsteori, vibrasjonsdemping i maskineringsoperasjoner, vibrasjonsmålinger- og analyse, optimalisering av produksjonsprosesser.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om CAM-systemer og integrasjon med produksjonsutstyr. Studenten skal ha kunnskap om vibrasjonsmåling og -analyse, og kunne bruke måleresultater til å forbedre maskineringsoperasjoner. Studenten skal ha kunnskap om additiv tilvirkning.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne bruke Matlab/Python ved modellering, simulering og optimalisering. Studenten skal kunne bruke avanserte programmeringsverktøy for additiv tilvirkning og CNC-maskinering.

Generell kompetanse:

Studenten skal ha oversikt over avansert datassistert produksjon og kjenne muligheter og begrensninger ved moderne programmeringsverktøy. Studenten skal ha generell kompetanse på modellering og optimalisering av bearbeidingsprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teoriøvinger, laboratorieøvinger. Undervisningen og eksamen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Teori- og laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak av emnet kan obligatorisk aktivitet fra tidligere semester godkjennes av instituttet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig.

Forkunnskapskrav

Emnet skal kun være valgbart for studenter som tar fordypningsprosjekt ved Institutt for maskinteknikk og produksjon;

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPK4515 7.5 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produksjonsteknologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU