course-details-portlet

TPK4440 - Maskinering og additiv tilvirkning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Dataassistert produksjon, additiv tilvirkning, avansert CNC-programmering, videregående maskineringsteori, vibrasjonsdemping i maskineringsoperasjoner, vibrasjonsmålinger- og analyse, optimalisering av produksjonsprosesser.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om CAM-systemer og integrasjon med produksjonsutstyr. Studenten skal ha kunnskap om vibrasjonsmåling og -analyse, og kunne bruke måleresultater til å forbedre maskineringsoperasjoner. Studenten skal ha kunnskap om additiv tilvirkning.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne bruke Matlab/Python ved modellering, simulering og optimalisering. Studenten skal kunne bruke avanserte programmeringsverktøy for additiv tilvirkning og CNC-maskinering.

Generell kompetanse:

Studenten skal ha oversikt over avansert datassistert produksjon og kjenne muligheter og begrensninger ved moderne programmeringsverktøy. Studenten skal ha generell kompetanse på modellering og optimalisering av bearbeidingsprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teoriøvinger, laboratorieøvinger. Undervisningen og eksamen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Teori- og laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår innleveringsoppgaver som teller 10 % og skriftlig eksamen som teller 90 %. Vurdering av delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter i henhold til karakterskala for prosentvurderingsmetoden. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere. Ved gjentak må alle vurderinger som teller i totalkarakter tas på nytt. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPK4515 7.5 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produksjonsteknologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
29.11.2021

Innlevering
29.11.2021


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU