course-details-portlet

TPK4135 - Produksjonslogistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Sentrale tema som gjennomgås i emnet inkluderer:

 • Styringsmodeller for produksjon og logistikk
 • Styringsprinsipper
 • Material Requirements Planning (MRP), Manufacturing Resource Planning (MRP II), Enterprise Resource Planning (ERP)
 • Syklisk produksjon og flaskehalsstyring
 • Japansk produksjonsfilosofi, inkludert Lean Manufacturing, Toyota Production System, Quick Response Manufacturing og Value Stream Mapping
 • Detaljplanlegging og sekvensiering samt Manufacturing Execution Systems (MES)
 • Layout, materialhåndtering og materialflytanalyser
 • Industri 4.0 / Logistikk 4.0
 • Bærekraft

Læringsutbytte

Kunnskaper: Emnet skal gi studentene avansert forståelse for logistikk- og styringsprosessene i en produksjonsbedrift, samt kunnskaper om prinsipper, verktøy og systemer for å analysere, utvikle og styre disse prosessene, og relasjon til bærekraft

Ferdigheter: Emnet skal gi studentene evne til å analysere en produksjonsvirksomhet, samt evaluere, foreslå og gjennomføre forbedringstiltak i produksjon og varestrømmer. Emnet vil også gi evne til å lede og drifte en produksjonsbedrift.

Generell kompetanse (holdninger). Emnet vil gi studentene forståelse for hvordan effektiv produksjon og rask vareflyt påvirker industribedriftens konkurranseevne og lønnsomhet, og hvordan man styrker kundenes opplevde verdi gjennom god produksjonslogistikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Gruppebasert øvingsarbeid rundt case.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak av emnet kan obligatorisk aktivitet fra tidligere semester godkjennes av instituttet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Kunnskap tilsvarende TPK4100 Produksjonsledelse.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart. Kursmateriell vil foreligge på engelsk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO3047 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Industriell økonomi
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 A 11.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 53
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU