course-details-portlet

TPK4131 - Design av industrielle logistikksystem

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 2 timer C

Faglig innhold

Introduksjon til industrielle logistikksystemer og anleggsplanlegging.

Design av produksjonssystemer; produkt-kvalitetsanalyse, design og ledelse av produksjonslinjer, design og ledelse av shop floor, celleproduksjon og Flexible Manufacturing Systems (FMS). Layoutdesign ved hjelp av avanserte datadrevne tilnærminger og digitale verktøy (simulering)

Design av montasjesystemer: introduksjon: clusteranalyse, oppgavedefinisjon og prioriteringsdiagram. Montasjesystemer layout, layout av arbeidsstasjoner, fleksible montasjesystemer, tidsmålingssystemer og ergonomi. Design og balansering av montasjesystemer.

Design av materialhåndteringssystemer (material transport equipment and warehouses). Nye teknologier i industriell logistikk. Intern, inngående og utgående logistikk.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kunnskap om design av produksjons- og logistikksystem gjennom active learning-by-doing i Logistics 4.0 Lab
 • Forståelse og bruk av analytiske metoder og teknikker, og avanserte digitale verktøy
 • Innsikt i de viktigste teknologier og automatiseringer i logistikk.
 • Grunnleggende forståelse for rapportskriving.

Ferdigheter:

 • Evne til å anvende tilegnet kunnskap for å utvikle bærekraftige helhetlige løsninger i design av produksjons- og logistikksystemer.
 • Evne til å omsette teorier til praktisk anvendelse basert på velbegrunnede valg av relevante alternative løsninger.
 • Kritisk og selvstendig evaluering av analytiske verktøy, metoder, tekniske modeller og løsninger.

Generell kompetanse (holdninger):

 • Forståelse for betydningen av produksjons- og logistikkteknikk i design av mer bærekraftige systemer.
 • Samarbeid og bidrag i tverrfaglig samhandling.
 • Formidling av tekniske produksjonsutfordringer og løsninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppeøvinger med case i Logistics 4.0 Lab

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke er gjort vesentlige endringer i opplegget.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart. Kursmateriell vil foreligge på engelsk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Produksjons- og kvalitetsteknikk - Produksjonsledelse og vedlikehold
 • Produksjonsledelse og industriell sikkerhet
 • Energi- og prosessteknikk
 • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
 • Prosjekt- og kvalitetsledelse
 • Produksjonsledelse
 • Driftssikkerhet - Maskinkonstruksjon
 • Sikkerhetsteknikk
 • Maskinkonstruksjon - sikkerhetsteknikk
 • Produksjons- og kvalitetsteknikk
 • Industriell økonomi
 • Tekniske fag
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 15.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 25
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU