course-details-portlet

TPK4131 - Design av industrielle logistikksystem

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Introduksjon til industrielle logistikksystemer og anleggsplanlegging.

Design av produksjonssystemer; produkt-kvalitetsanalyse, design og ledelse av produksjonslinjer, design og ledelse av shop floor, celleproduksjon og Flexible Manufacturing Systems (FMS). Layoutdesign ved hjelp av avanserte datadrevne tilnærminger og digitale verktøy (simulering)

Design av montasjesystemer: introduksjon: clusteranalyse, oppgavedefinisjon og prioriteringsdiagram. Montasjesystemer layout, layout av arbeidsstasjoner, fleksible montasjesystemer, tidsmålingssystemer og ergonomi. Design og balansering av montasjesystemer.

Design av materialhåndteringssystemer (material transport equipment and warehouses). Nye teknologier i industriell logistikk. Intern, inngående og utgående logistikk.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kunnskap om design av produksjons- og logistikksystem gjennom active learning-by-doing i Logistics 4.0 Lab
 • Forståelse og bruk av analytiske metoder og teknikker, og avanserte digitale verktøy
 • Innsikt i de viktigste teknologier og automatiseringer i logistikk.
 • Grunnleggende forståelse for rapportskriving.

Ferdigheter:

 • Evne til å anvende tilegnet kunnskap for å utvikle bærekraftige helhetlige løsninger i design av produksjons- og logistikksystemer.
 • Evne til å omsette teorier til praktisk anvendelse basert på velbegrunnede valg av relevante alternative løsninger.
 • Kritisk og selvstendig evaluering av analytiske verktøy, metoder, tekniske modeller og løsninger.

Generell kompetanse (holdninger):

 • Forståelse for betydningen av produksjons- og logistikkteknikk i design av mer bærekraftige systemer.
 • Samarbeid og bidrag i tverrfaglig samhandling.
 • Formidling av tekniske produksjonsutfordringer og løsninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppeøvinger med case i Logistics 4.0 Lab

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke er gjort vesentlige endringer i opplegget.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart. Kursmateriell vil foreligge på engelsk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Produksjons- og kvalitetsteknikk - Produksjonsledelse og vedlikehold
 • Produksjonsledelse og industriell sikkerhet
 • Energi- og prosessteknikk
 • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
 • Prosjekt- og kvalitetsledelse
 • Produksjonsledelse
 • Driftssikkerhet - Maskinkonstruksjon
 • Sikkerhetsteknikk
 • Maskinkonstruksjon - sikkerhetsteknikk
 • Produksjons- og kvalitetsteknikk
 • Industriell økonomi
 • Tekniske fag
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU