course-details-portlet

TPK4125 - Mekatronikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Elektriske kretser og komponenter. Digitale kretser, digitale tallsystemer. Sampling og kvantisering. Omsetting av signaler fra analog til digital form og fra digital til analog form. Sensorer og aktuatorer. Elektriske motorer. Programmering av mikrokontrollere og grensesnitt for typiske periferienheter. Grunnleggende reguleringsteknikk.

Læringsutbytte

Kurset skal gi kunnskaper om:

 • Enkle elektriske kretser og elektriske komponenter.
 • Grunnleggede digitalteknikk og digitale signaler.
 • Arkitektur, programmering og grensesnitt for mikrokontrollere.
 • Enkle regulatorer som PID.

Kurset skal gi ferdigheter i:

 • Beregne strøm og spenning i enkle elektriske kretser.
 • Programmering av mikrokontrollere.
 • Enkel regulering.
 • Planlegge og bygge enkle mekatroniske systemer.
 • Gjøre velbegrunnede valg av komponenter, mekanismer, og kontrollalgoritmer.

Kurset skal gi generell kompetanse i:

 • Utvikling av mekatroniske systemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og laboratorieoppgaver individuelt og i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øving og lab

Mer om vurdering

80% av øvinger må være godkjent for adgang til eksamen.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere. Ved gjentak må alle vurderinger som teller i totalkarakteren tas på nytt.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO3030 3.7
TFE4101 2.5 HØST 2017
TTT4203 2.5 HØST 2020
TTK4101 2.0 HØST 2022
ELEG1001 2.5 HØST 2023
ELEA1001 2.5 HØST 2023
ELET1001 2.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Produksjonssystemer
 • Produksjons- og kvalitetsteknikk - Informasjonsteknologi
 • Produksjons- og kvalitetsteknikk - produksjonssystemer
 • IKT
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU