course-details-portlet

TPD4167 - Informasjonsvisualisering

Om emnet

Nytt fra studieåret 2015/2016

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 3 timer

Faglig innhold

Kurset tar sikte på å gi en forståelse i hvordan informasjon kan utformes og presenteres for å gi effektiv kunnskapsoverføring og beslutningsstøtte.

Kurset gir en oversikt over de menneskelige sensoriske og kognitive systemer, og fokuserer på hvordan ulike design av informasjon påvirker forståelse. Skjermbasert så vel som andre typer av interaktive grensesnitt som midler for å effektivt og entydig presentere informasjon, diskuteres.

Kurset er strukturert basert på de sensoriske og persepsjonelle menneskelige systemer som syn, hukommelse, romforståelse og visuell tenkning. Grunnmaterialet er kurslitteratur og relevante vitenskapelige artikler.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Vise forskjellen mellom velkjente informasjonsvisualiseringsteknikker, inkludert fordeler og ulemper de har i forhold til typer data, funksjonalitet, tilpasningsevne, og skalerbarhet
- Vise hvordan de kognitive- og observasjons-evner hos mennesker påvirker mulighetene for informasjon visualisering.

Ferdigheter:
- Lage konsepter for informasjonsvisualiseringersom tar hensyn til spesifikke datasettene, brukere, tekniske plattformer og bruk kontekst
- Iterativt utvikle visualiseringer fra tidlige ikke-funksjonelle skisser gjennom mock-ups til funksjonell prototype gjøre bruk av tilbakemeldinger fra brukerne.

Generell kompetanse:
- Sammenligne ulike interaktiv visualisering teknikker for å evaluere deres gjennomførbarhet for både generisk og spesifikk bruk
- Analysere og gi kreative kritikk på konkrete løsninger for å visualisere informasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset inneholder en rekke foredrag, ett litteraturseminar, tre praktiske øvelser, ett prosjektarbeid og en skriftlig eksamen. Øvelsene og prosjekter gjøres i grupper.

Litteraturseminar:
En eller flere studenter vil være ansvarlig for ett kapittel av boken hver og muntlig presentere de viktigste funksjonene samt foreslå en rekke spørsmål til den skriftlige eksamen.

Praktiske øvelser:
Tre ukelange øvelser vil bli gitt som skal løses i grupper på 2-3 studenter. Resultater av øvelsene vil bli diskutert i klassen.

Prosjektarbeid :
Et større prosjektarbeid basert på noen aktuelle problemstilling som løser et praktisk visualiseringsproblem vil bli tildelt til grupper på 2-3 studenter. Resultatene vil bli presentert i en mini-essay, en vitenskapelig poster, samt en muntlig posterpresentasjon.

Skriftlig eksamen :
Det teoretiske innholdet av kurslitearturen og forelesningene vil bli eksaminert i en tre timer lang skriftlig eksamen.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Obligatoriisk litteratur:
Ware, Colin (2004). “Information Visualization: Perception for Design. London: Elsevier Science & Technology. ISBN: 9781558608191
Anbefalt litteratur:
Christopher D. Wickens, Justin G. Hollands, Raja Parasuraman, & Simon Banbury. (2012). "Engineering Psychology & Human Performance (4th Edition)". Pearsons. ISBN10: 0205945740, ISBN13: 9780205945740
Exempler på relevante vitenskaplige artikler:
O’Reagan, J. K. (1992). Solving the "real" mysteries of visual perception: The world as an outside memory. Canadian Journal of Psychology, 46: 461-488.
Porathe, T. & Strand, L. (2011). Which sign is more visible? Measuring the visibility of traffic signs through the conspicuity index method. European Transport Research Review, 3:35–45. DOI 10.1007/s12544-011-0050-9
Porathe, T. & Prison, J. (2008) Design of Human-Map System Interaction. Proceedings of the ACM SIGCHI 26th CHI Conference in Florence, Italy 5-10 April 2008. ACM New York, NY, USA. ISBN:978-1-60558-012-X.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2016

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Interaksjonsdesign
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:
  • Thomas Porathe

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig 100/100 03.06.2016 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU