course-details-portlet

TN303618 - LNG - Grunnleggende og Videregående

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Multiple choice
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Multiple choice 100/100 1 timer E

Faglig innhold

Kurset går over tre fulle dager med temaer og emner, fokusert på sikkerhet og spørsmål relatert til gass som brensel. Instruksjon gis i egnede fasiliteter med passende audiovisuelle hjelpemidler, og i laboratoriet med tilgang til nødvendig utstyr og fasiliteter for praktisk demonstrasjon og øvelser, inkludert en simulatorgjennomgang. STCW-krav til den enkelte deltagers besetningsfunksjon om bord er forutsetning. Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen, type "multiple choice".

Læringsutbytte

Kurset er utviklet med utgangspunkt i henhold til IMO-modellkurs, og kursplanene til Sjøfartsdirektoratet.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset 'LNG - Grunnleggende og Videregående' holdes på Norsk og går over tre fulle dager hvor dag 1 er grunnleggende og dag 2 og 3 er videregående, og gjennomføres normalt i fellesskap i klasserom med ulike demonstrasjoner, gruppesamtaler og oppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oblig

Mer om vurdering

Kurset avsluttes med en "multiple choice" eksamen. Ingen hjelpemidler tillatt. Minimum 80% registrert oppmøte for å få gå opp til eksamen. 75% rett eller mer for å få bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Forkunnskapskrav

Fullført 2 første år Bachelor i Nautikk (120 STP)

Kursmateriell

Kurshefte, Power Point presentasjoner som er utarbeidet på engelsk. Diverse handout materiale vil blir også brukt.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  2.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Multiple choice

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Multiple choice 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU