course-details-portlet

TN303514 - Offshore Shiphandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Offshore operasjoner langs rigg

Dynamisk Posisjonering (DP)

Diesel elektrisk - og konvensjonelt framdriftssystem

Ulykker, hendelser, skaderapporter

Sikkerhetsvurdering

GOMO guidelines

Sikker Jobb Analyse

Risiko Vurdering

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

kjenne til de grunnleggende prinsipp for sikker manuell manøvrering av offshorefartøy

kjenne til de grunnlgende prinsipp for sikker manøvrering av offshorefartøy under DP kontroll

ha inngånde kunnskaper om de vanligste framdriftssystem på offshorefartøy

ha kjennskap til  GOMO guidelines knyttet til skipstrafikk nær offhsoreintallasjoner

kunne liste opp de viktigste moment i en sikkerhetsvurdering ved manøvrering langs rigg

   

Læringsutbytte - Ferdigheter:

i en simulator kunne manøvrere offshorefartøy langs en offshoreinnstalasjon

kunne foreta en sikker jobb analyse knyttet til manøvrering ved en offshoreinstalasjon

beskrive rapporteringsrutiner i forbindelse med ulykker og hendelser

   

Læringsutbytte - Kompetanse:

være bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser knyttet til fagområdet

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Praktiske øvelser på simulator med forberedelse, briefing og debriefing, forelesninger   

Obligatoriske arbeidskrav:

Alle obligatoriske øvelser på simulator godkjent

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  6.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 25.11.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering
19.05.2021

Innlevering
19.05.2021


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU