TN302812 - Drift av ombordbaserte datanettverk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

vanlige anvendelser som elektronisk post og web

grunnleggende prinsipper for datakommunikasjon som pakkesvitsjing og klient-/tjener modellen

sentrale protokoller som TCP, IP, HTTP, DHCP og DNS

tekniske løsninger for datakommuniksjon mellom skip og land som mobilt bredbånd og satelitt

verktøy for verifikasjon og feilsøking som ping, traceroute, nslookup og netstat

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
forstå og bruke sentrale begrep innenfor fagområdet datakommunikasjon
forklare hvordan datanettverk er bygget opp
forklare funksjonen til vanlige komponenter i maritime datanett
 
Læringsutbytte - Ferdigheter:
identifisere vanlige komponenter i datanett for skip
sette sammen og konfigurere et enkelt datanett
bruke vanlige diagnoseverktøy for verifikasjon og feilsøking på datanett

Læringsutbytte - Kompetanse:
ha forståelse for viktigheten av presis bruk av begrep i tverrfaglig kommunikasjon
kunne kommunisere med fagpersoner innen data og kommunikasjon

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, øvingsoppgaver og laboppgaver. 

Obligatoriske arbeidskrav:

Alle obligatoriske øvinger og laboppgaver må være bestått for adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers skriftlig eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.