TN302112 - Posisjonsreferansekurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 2 timer E

Faglig innhold

Definisjoner og terminologi

Geodetisk grunnlag, begreper og nøyaktighetsteori.

Satelittbaserte systemer (GPS, GLONASS, Galileo og Compass)

Offentlige og private differensielle støttesystemer for satelittnavigasjon (inkl. RTK, SBAS, DARPS).

Heading sensor og motion sensor. (Gyro, FOG, RGL, MRU etc.)

Grunnleggende hydroakustikk. Gjennomgang av akustiske systemer (HPR/HiPAP)

Lasersystemene FanBeam og CyScan.

Mikrobølgesystemene ARTEMIS, RADius og RadaScan.

Referansesystemer i DP. Vekting, alarmer og fallgruver

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha grundig innsikt i forskjellige former for koordinatsystem som benyttes under posisjonering av skip og rigger

ha grundig insikt i systemenes operasjonsprinsipp og svakheter

ha grundig kunnskap om forhold som kan påvirke systemenes ytelse

Læringsutbytte - Ferdigheter:

vurdere ytelse på aktuelle posisjoneringssystemer

operere de vanligste posisjonsreferansesystemer som benyttes innen dynamisk posisjonering

forutsi forventede forhold som kan ha betydning for systemens ytelse

diagnostisere de mest vanlige feil som kan oppstå på systemene

redegjøre for interface og dataflyt mellom forskjellige systemer

Læringsutbytte - Kompetanse:

ha et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter knyttet til fagområdet

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger , simulator og lab. øvinger. 

Obligatoriske arbeidskrav:

Det er obligatorisk fremmøte på alle forelesningene og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

2 timers skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)

Kursmateriell

Obligatorisk:

Norvald Kjerstad: Elektroniske og akustiske navigasjonssystemer (3. utgave), Tapir akademisk forlag (2008), ISBN: 978-82-519-2288-3

Tillegg:

: Div. manualer blir tilgjengelig ved lab. øvelse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 13.12.2017 09:00 G326
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.