course-details-portlet

TMT4445 - Avanserte funksjonelle materialer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Læringsutbytte

Emnet vil gjøre studentene i stand til å: -Anvende symmetrianalyse og Landauteori til å forutsi og klassifisere primære og sekundære ferroiske egenskaper og domenedannelse. -Evaluere piezoelektriske egenskaper for ulike teknologiske anvendelser og foreslå måter å optimalisere disse egenskapene på, og evaluere kommende blyfrie sammenliknet med kommersielle blyholdige materialer. -Forklare grunnleggende egenskaper og opprinnelsen til relaksoroppførsel, og identifisere måter å skreddersy relaksoroppførsel for ulike anvendelser. -Forklare prinsippene bak faseforvandlingen mellom amorf og krystallinsk fase, og de resulterende egenskapene. -Evaluere det teknologiske potensialet for ikke-linearitet, gradienter og topologiske faser i faste stoffer. -Diskutere korrelasjoner mellom sameksisterende elektroniske frihetsgrader. -Forklare den elektrokaloriske effekten, mikroskopiske årsaker, og teknologiske anvendelser. -Evaluere avgrensninger og heterogenitet i énfasematerialer og multi-lag-materialer. -Diskutere uvanlige korrellasjonsfemener i naturlige og kunstige 2D-systemer. -Forklare kobling mellom punktdefekter og funksjonelle egenskaper ut fra et anvendelsesperspektiv, og evaluere materialegenskaper for ionotroniske enheter inkludert sensorer, aktuatorer, memristorer og kunstige synapser.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen omfatter forelesninger, øvinger og et obligatorisk prosjektarbeid som også omfatter en presentasjon av arbeidet. Undervisningen og eksamen vil bli gitt på engelsk. Forventet tidsbruk: Forelesninger: 60 timer, project work: 30 timer, selvstudium: 95 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Presentasjon

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli omgjort til muntlig eksaminering

Kursmateriell

Oppsummeringsartikler fra vitenskapelige journaler, bøker som støttelitteratur vil bli foreslått. Endelig pensumliste oppgis ved begynnelsen av semesteret.

informasjon om pensum komemr på Blacboard ved starten av semsteret

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 27.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL510 Sluppenvegen 14 20
SL323 Sluppenvegen 14 1
SL520 Sluppenvegen 14 1
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU