course-details-portlet

TMT4335 - Karbonmaterialer for metallproduksjon og energilagring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i karbonmaterialer som brukes industrielt med spesiell vektlegging av de grunnleggende egenskaper som har gitt karbon bred industriell anvendelighet og tilvirkningsmåter. Tema som undervises er bl.a.: råmaterialer, karbonisering, grafittisering, karakterisering, elektroder i metallurgisk og elektrometallurgisk industri og elektroder for energilagring.

Læringsutbytte

Studentene vil kunne forklare hvordan valg av råmaterialer og prosessbetingelser kan gi karbonmaterialer som med forskjellige egenskaper og bruksområder. Studentene vil kunne anvende dette spesielt med hensyn til forskjellige elektrodematerialer av karbon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, semesteroppgave. Alt læringsmateriell blir gitt på engelsk. Undervisningen gis på engelsk, men undervisningen vil kunne gis på norsk muntlig hvis kun norsktalende studenter er tilstede fysisk på en spesifikk forelesning. Forventet tidsbruk: Forelesninger: 60 timer, selvstudium: 60 timer, øvinger: 20 timer, presentasjon: 60 timer. Semesteroppgave: Hver student må gi en omtrent 20 minutters presentasjon innen et tema i pensum eller nært knyttet mot et tema i pensum. Presentasjonen etterfølges av en spørsmål og svar runde. Tema må godkjennes av emneansvarlig. Studenten jobber med semesteroppgaven gjennom store deler av semesteret. Presentasjonen er en obligatorisk aktivitet og må godkjennes for å bli meldt opp til skriftlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen utgjør 100% av sluttkarakteren. Eksamensoppgavene gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen av emneansvarlig. Presentasjonen i semesteroppgaven er en obligatorisk aktivitet og må godkjennes for å bli meldt opp til skriftlig eksamen.

Kursmateriell

Utdrag av bøker, tidsskriftsartikler, forelesningsnotater og øvinger.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MT8301 7.5 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Uorganisk kjemi
  • Elektrokjemi
  • Prosessmetallurgi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU