course-details-portlet

TMT4253 - Elektrokjemisk prosess- og energiteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 4 timer

Faglig innhold

Grunnlag for elektrokjemisk energiteknologi og elektrolyseprosesser. Relasjon til termodynamikken, elektrodepotensial og dobbeltsjikt. Elektrodekinetikk, ladningsoverføring og elektrokatalyse. Adsorpsjon og reaksjonsmekanismer. Hydrogen-, oksygen- og klorelektroden. Porøse elektroder. Generell innføring i de viktigste elektrokjemiske målemetodene. Grunnleggende prinsipper for energi- og varmebalanser i elektrokjemiske celler. Elektrokjemiske prosesser; klor-alakali- og kloratelektrolyse, metallproduksjon i vandig løsning (Zinc, Ni, Cu, Co). Teori for saltsmelters kjemi og elektrokjemi, aluminium- og magnesium-elektrolyse, samt nye elektrolyseteknikker (jern og titan).

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført kurs kunne:
- Redegjøre for struktur og egenskaper til det elektrokjemiske dobbeltsjikt.
- Redegjøre for elektrokatalytisk effekt og innvirkning av adsorpsjon og heterogene reaksjoner på kinetikk for elektrokjemiske prosesser.
- Redegjøre for utvalgte prosesser innen elektrokjemisk energiomvandling og industriell elektrokjemi.
- Redegjøre for aktiviteter i saltsmelter.
- Beregne kapasitans, ladning og overflatespenning fra elektrokapillærkurver.
- Kunne sette opp hastighetsutrykk for en vilkårlig reaksjonsmekanisme, herunder elektrodeprosesser der heterogene og homogene reaksjoner inngår.
- Beregne strømutbytte/effektivitet.
- Sette opp masse- og varme-balanser for industrielle elektrokjemiske prosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Emnet foreleses på engelsk. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Hamann, Vielstich, Hamnett; "Electrochemistry", 2nd edition, Wiley-VCH.
Jomar Thonstad, Elektrolyseprosesser, Kompendium.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2017

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Elektrokjemi
  • Materialteknologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig 100/100 09.12.2017 09:00
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Sommer UTS Muntlig 100/100 06.08.2018 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU