course-details-portlet

TMT4253 - Elektrokjemisk prosess- og energiteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Grunnlag for elektrokjemisk energiteknologi og elektrolyseprosesser. Relasjon til termodynamikken, elektrodepotensial og dobbeltsjikt. Elektrodekinetikk, ladningsoverføring og elektrokatalyse. Adsorpsjon og reaksjonsmekanismer. Hydrogen-, oksygen- og klorelektroden. Generell innføring i de viktigste elektrokjemiske målemetodene. Grunnleggende prinsipper for energi- og varmebalanser i elektrokjemiske celler. Elektrokjemiske prosesser: klor-alakali- og kloratelektrolyse, metallproduksjon i vandig løsning (Zn, Ni, Cu, Co). Teori for saltsmelters kjemi og elektrokjemi, aluminium- og magnesiumelektrolyse.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført kurs kunne: - Redegjøre for struktur og egenskaper til det elektrokjemiske dobbeltsjikt. - Redegjøre for elektrokatalytisk effekt og innvirkning av adsorpsjon og heterogene reaksjoner på kinetikk for elektrokjemiske prosesser. - Redegjøre for utvalgte prosesser innen elektrokjemisk energiomvandling og industriell elektrokjemi. - Redegjøre for aktiviteter i saltsmelter. - Beregne kapasitans, ladning og overflatespenning fra elektrokapillærkurver. - Kunne sette opp hastighetsutrykk for en vilkårlig reaksjonsmekanisme, herunder elektrodeprosesser der heterogene og homogene reaksjoner inngår. - Beregne strømutbytte/effektivitet. - Sette opp masse- og varme-balanser for industrielle elektrokjemiske prosesser. -Forstå rollen av elektrokjemiske prosesser i bærekraftig energikonversjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Laboratorieøving. Alt læringsmateriell er på engelsk. Undervisningen gis på engelsk, men undervisningen vil kunne gis på norsk tale hvis kun norsktalende studenter er tilstede fysisk på en spesifikk forelesning. Eksamensoppgavene gis kun på engelsk. Forventet tidsbruk: Forelesninger: 60 timer. Øvinger: 30 timer. Selvstudium: 85 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske øvinger fra tidligere semester kan bli godkjent ved gjentak av eksamen .- kontakt emneansvarlig

Kursmateriell

Hamann, Vielstich, Hamnett; "Electrochemistry", 2nd edition, Wiley-VCH. Jomar Thonstad, Elektrolyseprosesser, Kompendium.

Utdrag av bøker, tidsskriftsartikler, forelesningsnotater og øvinger.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Elektrokjemi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU