course-details-portlet

TMT4215 - Støping

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Kimdanning og kornforfining, vekstmorfologi hos krystaller, stabilitet hos grenseflate smelte/fast fase, dendritter, celler og eutektiske strukturer, mikro og makroseigring, kontinuerlige støpeprosesser og stykkstøpeprosesser. Støpbarhet, støpelegeringer. Modellering av størkning og støping

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne: - Forklare grunnleggende begreper som rettet og ekviakset størkning, kapillæreffekter, omfordelning av legeringselementer under størkning og ulike mikrostrukturtyper. - Gjøre rede for teorien for kimdanning, grenseflatestrukturer og morfologisk stabilitet hos grenseflate smelte/krystall og kunne bruke denne teorien for enkle beregninger og prediktering av mikrostrukturtyper. - Gjøre rede for grunnleggende teorier for vekst av celler, dendritter eutektiske og peritektiske mikrostrukturer og kunne beregne enkle morfologiske egenskaper hos disse strukturene. - Utføre bergninger av mikroseigring og størkningsbaner. - Gjøre rede for viktige kontinuerlige støpeprosesser: kontinuerlig støping av stål, DC-støping av aluminium, båndstøping, Hazelett- og Properziprosessen. - Gjøre rede for viktige stykkstøpeprosesser: sandstøping, presisjonstøping, kokillestøping, lav- og høytrykkstøping, smeltepressing, lost foam- og thixostøping samt kunne gjøre rede for hvilke krav som stilles til løp, matere, filter og forklare innvirkning av smeltekvalitet. - Vurdere en legerings støpbarhet og gjenkjenne viktige støpefeil: fluiditet, varmsprekk, makroseigring og poredannelse. - Gjøre rede for sammensetning og egenskaper hos noen av de viktigste støpelegeringene.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne- og laboratorieøvinger med følgende timesfordeling: Forelesninger (56 timer), skriftlige øvinger (24 timer) og laboratorieøvinger (15 timer) samt selvstudiumstimer (105 timer).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Eksamen vil bli gitt på engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatorisk aktivitet: Øvinger som må godkjennes for tilgang til eksamen

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Støttelitteratur, kompendier og tekstbok.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK5022 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 30.11.2022 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 11
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU