course-details-portlet

TMT4215 - Støping

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Kimdanning og kornforfining, vekstmorfologi hos krystaller, stabilitet hos grenseflate smelte/fast fase, dendritter, celler og eutektiske strukturer, mikro og makroseigring, kontinuerlige støpeprosesser og stykkstøpeprosesser. Støpbarhet, støpelegeringer. Modellering av størkning og støping

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne: - Forklare grunnleggende begreper som rettet og ekviakset størkning, kapillæreffekter, omfordelning av legeringselementer under størkning og ulike mikrostrukturtyper. - Gjøre rede for teorien for kimdanning, grenseflatestrukturer og morfologisk stabilitet hos grenseflate smelte/krystall og kunne bruke denne teorien for enkle beregninger og prediktering av mikrostrukturtyper. - Gjøre rede for grunnleggende teorier for vekst av celler, dendritter eutektiske og peritektiske mikrostrukturer og kunne beregne enkle morfologiske egenskaper hos disse strukturene. - Utføre bergninger av mikroseigring og størkningsbaner. - Gjøre rede for viktige kontinuerlige støpeprosesser: kontinuerlig støping av stål, DC-støping av aluminium, båndstøping, Hazelett- og Properziprosessen. - Gjøre rede for viktige stykkstøpeprosesser: sandstøping, presisjonstøping, kokillestøping, lav- og høytrykkstøping, smeltepressing, lost foam- og thixostøping samt kunne gjøre rede for hvilke krav som stilles til løp, matere, filter og forklare innvirkning av smeltekvalitet. - Vurdere en legerings støpbarhet og gjenkjenne viktige støpefeil: fluiditet, varmsprekk, makroseigring og poredannelse. - Gjøre rede for sammensetning og egenskaper hos noen av de viktigste støpelegeringene.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne- og laboratorieøvinger med følgende timesfordeling: Forelesninger (56 timer), skriftlige øvinger (24 timer) og laboratorieøvinger (15 timer) samt selvstudiumstimer (105 timer).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Labrapport

Mer om vurdering

Eksamen vil bli gitt på engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatorisk aktivitet: Øvinger som må godkjennes for tilgang til eksamen

Kursmateriell

Støttelitteratur, kompendier og tekstbok.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK5022 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 07.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 1
SL520 Sluppenvegen 14 2
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 13
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU