course-details-portlet

TMT4185 - Materialteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Bærekraft og materialer. Atomstruktur; atomær oppbygging og bindingskrefter mellom atomer. Struktur av faste stoff. Defekter og dislokasjoner. Diffusjon. Mekaniske egenskaper, elastisk og plastisk deformasjon, styrke. Faselikevekter, fasediagram. Metaller, struktur, faseomvandlinger. Karbonstål, korrosjons- og varmebestandige stål, lettmetaller. Keramer og glass, struktur og egenskaper. Polymere. Komposittmaterialer. Korrosjon og korrosjonsbeskyttelse.

Læringsutbytte

 • Gjøre rede for hvordan livsløpssyklusene til materialer er, spesielt med vekt på resirkulering i et bærekraftig samfunn.
 • Redegjøre for hvordan materialenes egenskaper er knyttet opp mot kjemisk sammensetning, atomær oppbygning og struktur
 • Beskrive mekaniske egenskaper og hvordan disse påvirkes av defekter og struktur under elastisk og plastisk deformasjon.
 • Forklare fasefordeling og sammensetning ut fra fasediagram og diffusjon.
 • Gjøre rede for de mest grunnleggende fakta om de mest brukte metallene og deres legeringer.
 • Gjøre rede for materialsvikt og kunne identifisere bruddtyper.
 • Forklare sammenhengen mellom mikrostruktur og egenskaper, herunder utvikling av mikrostruktur som følge av fasetransformasjon.
 • Beskrive hvordan legeringer prosesseres og anvendes.
 • Gjøre rede for keramer og polymere, deres struktur og egenskaper, og hvordan de prosesseres.
 • Gjøre rede for ulike typer av komposittmaterialer, deres struktur og egenskaper, og hvordan de prosesseres.
 • Gjøre rede for hvordan materialer degraderes, spesielt korrosjon av metaller.

Kunne sammenligne materialer for bruk i forskjellige sammenhenger/applikasjoner. bestemme kriterier for sammenligning og proriteringer (f.eks pris, bærekraft, egenskaper). Finne relevant data fra tabeller. Skissere relevant data i graf. Argumentere muntlig og skriftlig for valg av materialer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og case-oppgaver (56 timer), obligatoriske øvinger 9/12 (24 timer) og selvstendige studier (120 timer). En av de 12 øvingene (tema et spesifikt material) er obligatorisk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen:

 • Gjennomføres august
 • Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

William D. Callister Jr., David G. Rethwisch: Materials Science and Engineering, 10. ed., John Wiley og Sons Inc, 2020.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK5007 7.5
TMAK1002 7.5 HØST 2022
TMT4176 7.5 HØST 2022
TMT4186 7.5 HØST 2022
IMAK6002 2.5 HØST 2022
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Materialteknologi
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU