TMT4185 - Materialteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Bindinger og struktur av faste stoff. Defekter og dislokasjoner. Diffusjon. Mekaniske egenskaper, elastisk og plastisk deformasjon, styrke. Faselikevekter, fasediagram. Røntgendiffraksjon. Metaller, struktur, faseomvandlinger. Karbonstål, korrosjons- og varmebestandige stål, lettmetaller. Keramer og glass, struktur og egenskaper. Polymere. Komposittmaterialer. Korrosjon og korrosjonsbeskyttelse.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:
- Gjøre rede for bindinger og struktur av faste stoff.
- Beskrive mekaniske egenskaper og hvordan disse påvirkes av defekter og struktur under elastisk og plastisk deformasjon.
- Forklare fasefordeling og sammensetning ut fra fasediagram og diffusjon.
- Gjøre rede for de mest grunnleggende fakta om de mest brukte metallene og deres legeringer.
- Gjøre rede for materialsvikt og kunne identifisere bruddtyper.
- Forklare sammenhengen mellom mikrostruktur og egenskaper, herunder utvikling av mikrostruktur som følge av fasetransformasjon.
- Gjøre rede for røntgendiffraksjon som analysemetode
- Beskrive hvordan legeringer prosesseres og anvendes.
- Gjøre rede for keramer og polymerer, deres struktur og egenskaper, og hvordan de prosesseres.
- Gjøre rede for ulike typer av komposittmaterialer, deres struktur og egenskaper, og hvordan de prosesseres.
- Gjøre rede for hvordan materialer degraderes, spesielt korrosjon av metaller.
- Redegjøre for elektriske egenskaper til metaller og halvledere.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regneøvinger.
Emnet kan undervises som et y-emne.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

William D. Callister Jr., David G. Rethwisch: Materials Science and Engineering, An Introduction, 9. ed., John Wiley og Sons Inc, 2014.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK5007 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 19.12.2017 09:00 DI42 , Storhall del 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.