course-details-portlet

TMT4178 - Anvendt materialteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Av strukturelle materialer behandles spesielt stål, ikkejern-metaller (eksemplifisert ved aluminium), keramiske materialer, polymerer og kompositter, med hovedvekt på deres mikrostruktur, mekaniske egenskaper og industrielle anvendelse. Også temaene fasediagrammer og fasetransformasjoner samt fenomenet korrosjon vil bli behandlet for å belyse hvorledes mikrostrukturen og egenskapene endres under tilvirkning, sammenføyning og bruk. Emnet gir videre en introduksjon til funksjonelle materialer og deres optiske, magnetiske og elektriske egenskaper.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten:

 • Være fortrolig med begrepet kinetikk knyttet til mikrostrukturutvikling i metalliske materialer og spesifikt kunne fortolke C-kurver og forstå bruken av CCT-diagrammer i slike materialer.
 • Kunne anvende binære fasediagrammer og CCT-diagrammer på industrielt viktige systemer og problemstillinger knyttet til varmebehandling og sveising av stål og aluminium.
 • Ha grunnleggende kunnskaper om keramer, polymerer og kompositter, deres mikrostruktur og atomære oppbygging, og videre kunne gjennomføre enkle overslagsberegninger av egenskapene til disse basert på blandingsregelen og elementær bruddmekanikk.
 • Forstå mekanismene bak korrosjon og degradering av materialer, og videre kunne bruke denne kunnskapen til å gjennomføre enkle overslagsberegninger av korrosjonsrate og levetid under ulike betingelser.
 • Ha grunnleggende kunnskaper om funksjonelle materialer, og i tillegg ha en viss tallmessig forståelse av faktorer som påvirker deres elektriske, optiske og magnetiske egenskaper.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og semesterprøve. Emnet tilsvarer en total belastning på ca. 210 arbeidstimer per student.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger
 • Semesterprøve

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved stryk eller gjentak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt dersom det obligatoriske er godkjent.

Kursmateriell

Callister's Materials Science and Engineering, 10th Edition, Global Edition

William D. Callister Jr., David G. Rethwisch

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAK1002 5.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Materialteknologi
 • Materialteknologi og elektrokjemi
 • Fysikalsk metallurgi
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU