course-details-portlet

TMR4330 - Marint maskineri design

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 60/100 4 timer A
Arbeider 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Introduksjon til design og analyse av maskineri, maskindeler og kraftoverføringssystemer i marine- og offshore fornybar energi-applikasjoner. Design av mekaniske kraftoverføringssystemer (for eksempel gir, mekaniske lager, akslinger og rotorer, automatiske operasjonsststemer, samt hydrauliske og pneumatiske aktuatorer) benyttet i marine operasjoner, offshore installasjoner, propulsjonssystemer for skip, offshore vindturbiner og bølgekraft overføring.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten være i stand til å:
- designe og analysere kraftoverføringssystemer ombord på skip, offshore vindturbiner og i andre marine applikasjoner. Dette inkluderer girboks, rotorer, koplinger og vibrasjonsisolerende? systemer.
- designe og analysere maskineri benyttet i marine operasjoner, marin installering og transport, samt innenfor offshore fornybar energi, akvakultur og subsea industri. Dette inkluderer for eksempel hydrauliske og pneumatiske systemer, kraner og vinsjer.
- kunne håndtere state-of-the-art design codes implementert i industrien.
- kunne håndtere de nyeste software og dataverktøy for å designe slike systemer.
- designe og analysere både på system- og komponentnivå.
- benytte desingteori i praksis gjennom laboratorieforsøk.
- designe og analysere mekaniske systemer under stokastiske lastkondisjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, dataøvinger, lab og prosjektarbeid. Emnet inngår også i et MSc-program for utenlandske studenter. All undervisning vil foregå på engelsk og være felles for sivilingeniør- og MSc-studentene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger, prosjektarbeid, lab

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 60% og arbeider 40%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Eksamensoppgaver: Oppgavetekst gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 6
Fordypningstimer: 3

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 6
Fordypningstimer: 3

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Marin kybernetikk
  • Maskinkonstruksjon og materialteknikk - maskinanalyse
  • Maskinkonstruksjon
  • Marint maskineri
  • Marin teknologi
  • Marine fag
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 60/100 A

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 07.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU