course-details-portlet

TMR4330 - Marint maskineri - Design og tilstandskontroll

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig endelig eksamen 50/100 1 timer D
Muntlig mid-term eksamen 50/100 1 timer D

Faglig innhold

Introduksjon til design, tilstandskontroll og feilsøking av maskineri, maskindeler og kraftoverføringssystemer i marine- og offshore fornybar energi-applikasjoner. Design, vibrasjon-basert tilstandskontroll og feil søking, digital tvilling av mekaniske systemer (for eksempel gir, lager, akslinger og rotorer, automatiske operasjonsststemer) benyttet i marine operasjoner, offshore installasjoner, propulsjonssystemer for skip, offshore vindturbiner og bølgekraft overføring.

Læringsutbytte

Etter fullføring av dette kurset skal studenten være i stand til å demonstrere kunnskap for å

- designe og analysere maskineri ombord på skip, offshore vindturbiner og i andre marine applikasjoner. Dette inkluderer girboks, rotorer, og lager systemer.

- designe og analysere maskineri benyttet i marine operasjoner, marin installering og transport, samt innenfor offshore fornybar energi, akvakultur og subsea industri.

- kunne håndtere state-of-the-art design codes implementert i industrien.

- kunne håndtere de nyeste software og dataverktøy for å designe slike systemer.

- kunne håndtere vibrasjon-baser metoder til feilsøking i maskineri.

- kunne håndtere signal prosessering metoder i tilstandskontroll.

- lage digital tvilling modeller til maskineri systemer for tilstandskontroll.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, dataøvinger, lab og prosjektarbeid. Emnet inngår også i et MSc-program for utenlandske studenter. All undervisning vil foregå på engelsk og være felles for sivilingeniør- og MSc-studentene.

Mer om vurdering

Dette emnet inneholder to deler: design og tilstandskontroll. Det er et prosjekt og en muntlig eksamen i slutten av hver del: mid-term muntlig eksamen (50%) som dekker design del og endelig eksamen (50%) for tilstandskontroll. Resultatet for delene og sluttkarakteren angis med bokstavkarakter (A-F). Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Man må bestå begge deler for å bestå emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Marin kybernetikk
  • Maskinkonstruksjon og materialteknikk - maskinanalyse
  • Driftsteknikk
  • Maskinkonstruksjon
  • Marin prosjektering
  • Marint maskineri
  • Marin teknologi
  • Marine fag
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig mid-term eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig endelig eksamen 50/100 D 08.12.2023
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig mid-term eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig endelig eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU