course-details-portlet

TMR4170 - Marine konstruksjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet behandler konstruktiv virkemåte, lastvirkningsanalyse og dimensjonering av skip og plattformer og inneholder følgende temaer: Lineær-elastisk analyse for skive- og platekonstruksjoner inklusiv numeriske metoder. Energi-prinsipp og virtuelt arbeid. Plateknekking basert på andre ordens teori. Analyttiske og energi-baserte numeriske løsningsmetoder. Knekking av platepanel. Tverrsnittsanalyse. Dimensjonerings-kriterier relatert til flyting, knekking og utmatting.

Læringsutbytte

a) Gi innsikt i hovedtyper av lastbærende komponenter i flytende skrog og de relevante mekaniske grensetilstander
b) Gi forståelse av det mekaniske grunnlaget for analyse av skall-konstruksjoner og gjennomføring av slike analyser med fokus på energibaserte formuleringer
c) Å gi kjennskap til hovedtrinnene i Elementmetoden. Å gi kjennskap til de fysiske egenskaper og tilhørende matrise-formuleringer relatert til skall-element, inklusiv linearisert geometrisk stivhet.
d) Å gi forståelse av forskjell mellom første- og annen-ordens modeller for plate-oppførsel og hvordan dette reflekteres i de matematiske formuleringene
e) Å gi ferdigheter i analyse av knekkspenning for plater og avstivede plate-panel basert på grunnleggende prinsipper. Å gi grundig forståelse av differensial-ligningen, analyttiske løsninger og numeriske løsninger basert på energi-metoder.
f) Å gi kjennskap til underliggende prinsipp for dimensjoneringsregler relatert til knekking av plate-panel
g) Å gi innsikt i metoder for tverrsnitts-analyse relatert til torsjon og skjærspenning for åpne og lukkede tverrsnitt
h) Å ha kunnskap om hovedtrinn relatert til estimering av utmattings-levetid basert på SN-kurver og gi kjennskap til begrepet material-klasse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår arbeider som teller 30% og avsluttende skriftlig eksamen som teller 70%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Eksamensoppgaver: Oppgavetekst gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Forkunnskapskrav

Kjennskap til programmering i Matlab.

Kursmateriell

Kompendier.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIN1010 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2017

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:
  • Bernt Johan Leira

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 31.05.2017 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Muntlig eksamen 70/100 07.08.2017
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU