course-details-portlet

TMM4220 - Innovasjon ved Design Thinking

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100 A

Faglig innhold

I dette emnet vil man gjøre et dypdykk i Design Thinking – en empatidrevet, menneskesentrert, og hurtig prototype-drevet innovasjonsmetode. Design Thinking brukes for å takle utfordringer forbundet med utvikling av nye produkter, teknologisk innovasjon, tjenester, forretningsmodeller, brukeropplevelser, prosesser og/eller systemer. Hovedmålet med kurset er å gjøre studenter i stand til å drive idegenerering, starte, kjøre og fullføre innovasjonsprosjekter som har signifikant og meningsfull innvirkning for pionerende organisasjoner og industrier. Kurset omfatter intensive økter med hvordan finne behov, empati, observasjon, dypdykk, etnografiske undersøkelser, brain-/bodystorming, idegenerering og hurtig prototyping alt i kontekst av å skulle takle banebrytende teknologiske utfordringer og løse strategiske mål i industrien. For mer informasjon: http://www.pracademy.co/tmm4220. Vår primære kilde til kommunikasjon vil være kursets hjemmeside. Vi vil ikke bruke Blackboard. For individuell kommunikasjon, vil vi bruke e-post.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene vet hvordan man skal nærme seg innovasjonsutfordringer fra et menneskesentert perspektiv. De forstår at de beste innovasjonene vanligvis er de som adresserer dype menneskelige behov - noe som peker på mening og den menneskelige erfaringen. De anerkjenner at en tverrfaglig tilnærming til innovasjon er en kraftig måte å inkludere perspektiver for mange forskjellige typer mennesker, og at mangfold er nøkkelen til utviklingen av kontinuerlige og radikale innovasjoner. Studentene avdekker også viktigheten av å nærme seg innovasjonsprosjekter med et prototypesett, hvor iterasjoner, prøving og feiling og jevn feil er alle en del av en verdifull og kreativ læringsprosess.

Ferdigheter:

  • Studentene er i stand til å ha empati med en bred gruppe interessenter for å forstå deres behov gjennom etnografisk metode.
  • Studentene kan definere og omdefinere innovasjonsutfordringer ved å stille de riktige spørsmålene, og ikke nødvendigvis fokusere på de riktige svarene.
  • Studentene er i stand til å utvikle mange kreative ideer gjennom strukturert brainstorming.
  • Studentene er i stand til å utvikle raske prototyper for å få ideene deres til virkelighet så raskt som mulig, og få tilbakemelding.

Generell kompetanse: Studentene får bredere aksept til å håndtere tvetydighet og usikkerhet i sitt faglige og personlige liv. De lærer også å jobbe med mange forskjellige personer i raske, dynamiske, tverrfaglige teaminnstillinger. Studentene får også kompetanse til å nærme seg mange forskjellige problemer og utfordringer med et åpent, kreativt, empatisk og prototype-drevet sinnssett.

Læringsformer og aktiviteter

Vi vil ta i bruk den siste prosjekt- og problembaserte lærings-pedagogikken, med faktiske utfordringer fra hverdagen, storytelling/storydoing, soft prototyping, og iterative metoder. Vurderingen i kurset vil fokusere mye på design-thinking-prosessen, den innsikten man har fått og de ferdighetene man har lært underveis i semesteret. Kvaliteten og relevansen til de ferdige prototypene vil ikke bli eneste fokus. Studenter vil bli evaluert på følgende karaktersatte innleveringer: Gruppebasert prosjektpresentasjon (50%), designdrevet kunnskapsportefølje (50%).

Mer om vurdering

Mappevurdering er grunnlaget for karakteren ("bestått" - "ikke bestått") i emnet. Portfolioen inkluderer en teambasert prosjektpresentasjon (50 %) ved semesterslutt/undervisningsslutt, og en designdrevet og kunnskapsmappe (50 %) bestående av intervjutilbakemeldinger, idé- og idédugnadsresultater, synspunkter, prosjekter, presentasjoner kontinuerlig utviklet i løpet av semesteret. Studentene blir veiledet av foreleserne og undervisningsassistentene. Resultatene for delene er gitt i %-poeng, mens hele mappen tildeles bestått/ikke bestått.

Siden evalueringen er basert på team-/gruppeinnleveringer i løpet av semesteret, oppfordrer vi sterkt gjentakende studenter til å gjenta kurset. I spesielle tilfeller kan en lang oppgave dempe en gjentakelse av emnet, detaljer må diskuteres og godkjennes av foreleser.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Annonsert ved starten av semesteret. Handouts, 1. Kelley, D. & Kelley, T. (2014). Creative Confidence: Unleashing the Creative Potential Within Us All. New York: William Collins. 2. Roth, B. (2015). The Achievement Habit: Stop Wishing, Start Doing, and Take Command of Your Life. HarperBusiness. 3. Roger, M. (2013). The Design of Business: Why Design Thinking is the Next Competitive Advantage. Boston: Harvard Business Review Press.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMM4220 7.5 HØST 2008
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 2
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Entreprenørskap
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100 A

Utlevering
23.10.2023

Innlevering
30.10.2023


08:00


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU