TMM4220 - Innovasjon ved Design Thinking

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 20/100
Utøvende aktivitet 40/100 A
Arbeider 40/100

Faglig innhold

I dette emnet vil man gjøre et dypdykk i design thinking – en empatidrevet, menneskesentrert, og hurtig prototype-drevet innovasjonsmetode. Design thinking brukes for å takle utfordringer forbundet med utvikling av nye produkter, teknologisk innovasjon, tjenester, forretningsmodeller, brukeropplevelser, prosesser og/eller systemer. Hovedmålet med kurset er å gjøre studenter i stand til å drive idegenerering, starte, kjøre og fullføre innovasjonsprosjekter som har signifikant og meningsfull innvirkning for pionerende organisasjoner og industrier. Kurset omfatter intensive økter med hvordan finne behov, empati, observasjon, dypdykk, etnografiske undersøkelser, brain-/bodystorming, idegenerering og hurtig prototyping alt i kontekst av å skulle takle banebrytende teknologiske utfordringer og løse strategiske mål i industrien.
For mer informasjon, se http://www.innovationbydt.org

Vår primære kilde til kommunikasjon vil være den offisielle kurset hjemmeside: www.innovationbydt.org . Vi vil ikke bruke Blackboard. For individuell kommunikasjon, vil vi bruke e-post.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studentene skal lære å tilnærme seg utfordringer relatert til innovasjon fra et humansentrisk perspektiv. Studentene vil oppnå en forståelse for at de beste innovasjoner vanligvis er de som tar hensyn til dype menneskelige behov som springer ut ifra mening og menneskelige erfaringer. De vil også lære at en tverrfaglig tilnærming til innovasjon er en effektiv måte å innlemme perspektiver fra mange forskjellige typer mennesker, og at mangfold er nøkkelen til utviklingen av kontinuerlige, og radikale innovasjoner.
Studentene vil også erfare betydningen av å bruke et prototype-tankesett som et virkemiddel for å oppnå innovasjon; hvor gjentakelser, prøving og feiling, og til og med fiasko, er verdifulle deler av den kreativ læringsprosessen.

Ferdigheter:
- Studentene skal, ved bruk av etnografisk metode, være i stand til å føle, ha empati og forstå behovet til en bred gruppe av interessenter.
- Studentene skal være i stand til å definere og redefinere innovasjonsutfordringer ved
å stille de riktige spørsmålene, og ikke nødvendigvis fokusere på de riktige svarene.
- Studentene skal være i stand til å utvikle mange kreative ideer gjennom strukturerte
idédugnader.
- Studentene skal være i stand til å utvikle raske prototyper for å bringe sine ideer til
realitet så fort som mulig, og dermed kunne få tilbakemeldinger.

Generell kompetanse:
Studenter vil få en større kunnskap til å håndtere tvetydighet og usikkerhet i sine profesjonelle og personlige liv. De vil også lære å jobbe med mange forskjellige mennesker i et høyt tempo, innenfor dynamiske og tverrfaglige grupper. Studentene vil få kompetanse til å tilnærme seg mange forskjellige problemer og utfordringer med en åpen, kreativ, empatisk, og prototype-drevet tenkemåte.

Læringsformer og aktiviteter

Vi vil ta i bruk den siste prosjekt- og problembaserte lærings-pedagogikken, med faktiske utfordringer fra hverdagen, storytelling/storydoing, soft prototyping, og iterative metoder.

Vurderingen i kurset vil fokusere mye på design-thinking-prosessen, den innsikten man har fått og de ferdighetene man har lært underveis i semesteret. Kvaliteten og relevansen til de ferdige prototypene vil ikke bli eneste fokus.

Studenter vil bli evaluert på følgende karaktersatte innleveringer: Gruppebasert prosjektpresentasjon (40%),
designdrevet kunnskapsportefølje (40%) og 5-siders refleksjonstekst (20%).

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår gruppebasert prosjektpresentasjon (40%), designdrevet kunnskapsportefølje (40%) og 5 siders refleksjonstest (20%). Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bestått/ikke bestått.

Siden karakteren hovedsaklig er basert på gruppe-innleveringer, anbefaler vi at hele kurset tas på nytt ved gjentak. I spesielle tilfeller kan en lang rapport erstatte gjentak. Detaljer må drøftes og godkjennes av faglærer.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Annonsert ved starten av semesteret. Handouts,
1. Kelley, D. & Kelley, T. (2014). Creative Confidence: Unleashing the Creative Potential Within Us All. New York: William Collins.
2. Roth, B. (2015). The Achievement Habit: Stop Wishing, Start Doing, and Take Command of Your Life. HarperBusiness.
3. Roger, M. (2013). The Design of Business: Why Design Thinking is the Next Competitive Advantage. Boston: Harvard Business Review Press.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 20/100
Høst ORD Arbeider 40/100
Høst ORD Utøvende aktivitet 40/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.