course-details-portlet

TMM4220 - Innovasjon ved Design Thinking

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Utøvende aktivitet 40/100 A
Arbeider 40/100
Rapport 20/100

Faglig innhold

I dette emnet vil man gjøre et dypdykk i Design Thinking – en empatidrevet, menneskesentrert, og hurtig prototype-drevet innovasjonsmetode. Design Thinking brukes for å takle utfordringer forbundet med utvikling av nye produkter, teknologisk innovasjon, tjenester, forretningsmodeller, brukeropplevelser, prosesser og/eller systemer. Hovedmålet med kurset er å gjøre studenter i stand til å drive idegenerering, starte, kjøre og fullføre innovasjonsprosjekter som har signifikant og meningsfull innvirkning for pionerende organisasjoner og industrier. Kurset omfatter intensive økter med hvordan finne behov, empati, observasjon, dypdykk, etnografiske undersøkelser, brain-/bodystorming, idegenerering og hurtig prototyping alt i kontekst av å skulle takle banebrytende teknologiske utfordringer og løse strategiske mål i industrien.
For mer informasjon: http://www.pracademy.co/tmm4220.

Vår primære kilde til kommunikasjon vil være http://www.pracademy.co/tmm4220, kursets hjemmeside. Vi vil ikke bruke Blackboard. For individuell kommunikasjon, vil vi bruke e-post.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studentene vet hvordan man skal nærme seg innovasjonsutfordringer fra et menneskesentert perspektiv. De forstår at de beste innovasjonene vanligvis er de som adresserer dype menneskelige behov - noe som peker på mening og den menneskelige erfaringen. De anerkjenner at en tverrfaglig tilnærming til innovasjon er en kraftig måte å inkludere perspektiver for mange forskjellige typer mennesker, og at mangfold er nøkkelen til utviklingen av kontinuerlige og radikale innovasjoner. Studentene avdekker også viktigheten av å nærme seg innovasjonsprosjekter med et prototypesett, hvor iterasjoner, prøving og feiling og jevn feil er alle en del av en verdifull og kreativ læringsprosess.

Ferdigheter:
- Studentene er i stand til å ha empati med en bred gruppe interessenter for å forstå deres behov gjennom etnografisk metode.
- Studentene kan definere og omdefinere innovasjonsutfordringer ved å stille de riktige spørsmålene, og ikke nødvendigvis fokusere på de riktige svarene.
- Studentene er i stand til å utvikle mange kreative ideer gjennom strukturert brainstorming.
- Studentene er i stand til å utvikle raske prototyper for å få ideene deres til virkelighet så raskt som mulig, og få tilbakemelding.

Generell kompetanse / Generell kompetanse:
Studentene får bredere aksept til å håndtere tvetydighet og usikkerhet i sitt faglige og personlige liv. De lærer også å jobbe med mange forskjellige personer i raske, dynamiske, tverrfaglige teaminnstillinger. Studentene får også kompetanse til å nærme seg mange forskjellige problemer og utfordringer med et åpent, kreativt, empatisk og prototype-drevet sinnssett.

Læringsformer og aktiviteter

Vi vil ta i bruk den siste prosjekt- og problembaserte lærings-pedagogikken, med faktiske utfordringer fra hverdagen, storytelling/storydoing, soft prototyping, og iterative metoder.

Vurderingen i kurset vil fokusere mye på design-thinking-prosessen, den innsikten man har fått og de ferdighetene man har lært underveis i semesteret. Kvaliteten og relevansen til de ferdige prototypene vil ikke bli eneste fokus.

Studenter vil bli evaluert på følgende karaktersatte innleveringer: Gruppebasert prosjektpresentasjon (40%),
designdrevet kunnskapsportefølje (40%) og 5-siders refleksjonstekst (20%).

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår gruppebasert prosjektpresentasjon (40%), designdrevet kunnskapsportefølje (40%) og 5 siders refleksjonstest (20%). Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bestått/ikke bestått.

Siden karakteren hovedsaklig er basert på gruppe-innleveringer, anbefaler vi at hele kurset tas på nytt ved gjentak. I spesielle tilfeller kan en lang rapport erstatte gjentak. Detaljer må drøftes og godkjennes av faglærer.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Annonsert ved starten av semesteret. Handouts,
1. Kelley, D. & Kelley, T. (2014). Creative Confidence: Unleashing the Creative Potential Within Us All. New York: William Collins.
2. Roth, B. (2015). The Achievement Habit: Stop Wishing, Start Doing, and Take Command of Your Life. HarperBusiness.
3. Roger, M. (2013). The Design of Business: Why Design Thinking is the Next Competitive Advantage. Boston: Harvard Business Review Press.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMM4220 7.5 01.09.2008
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 2
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Entreprenørskap
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Utøvende aktivitet 40/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU