course-details-portlet

TMM4199 - Bioinspirert design

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100 A

Faglig innhold

Målet med dette emnet er å studere hvordan bioinspirerte løsningene kan utvikles og brukes på tekniske problemer. Klassiske eksempler på bioinspirerte produkter og strukturer vil bli introdusert. Det legges vekt på grunnleggende metoder for bioinspirert design og produktutvikling, med strukturanalyse og 3D-printing som sentrale verktøy for avansert problemløsing og innovasjon. Det legges vekt på utvikling av bioinspirerte løsninger i tverrfaglige team.

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Kunnskap om prinsipper for bioinspirert og biomimetisk design.
  • Forstå klassiske bioinspirerte tekniske løsninger: perlemor-inspirerte komposittmaterialer, biologiske sutur-sammenføyninger, lette materialer inspirert av planteceller, og sterke materialer inspirert av strukturer som finnes i en hummerklo.

Ferdigheter:

  • Evne til å utlede analytiske modeller for å beregne mekaniske egenskaper til naturlige materialer.
  • Evne til å utvikle designprinsipper eksperimentelt, og løse problemer med bioinspirerte metoder.
  • Utføre numeriske beregninger ved å bruke kommersiell FEA-programvare (f.eks. ABAQUS) for å finne grunnleggende mekaniske egenskaper til naturlige materialer.

Generell kompetanse:

  • God forståelse for designprinsipper for grunnleggende elementer i naturen.
  • Grunnleggende kompetanse i å utvikle bioinspirerte løsninger og biomimetisk design.Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppediskusjoner og prosjektbaserte rapporter vil være de viktigste undervisningsmetodene og aktivitetene. Studentene skal utføre numeriske simuleringer og 3D-printing i lab i forskjellige prosjekter og emner som er diskutert i timene. Forelesninger og prosjekter er på engelsk dersom studenter som ikke snakker norsk tar kurset. Hvis undervisningen gis på engelsk, vil prosjektene bare gis på engelsk. I dette tilfellet må studentene også levere besvarelser på engelsk. Kurset vil bli undervist i hybrid stil.

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår prosjekt 1 (20%), prosjekt 2 (20%) og prosjekt 3 (60%). Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med "bestått/ikke bestått". For å ta evalueringen på nytt, må alle evalueringer i løpet av kurset tas på nytt.
(1) Prosjekt 1 skal leveres på slutten av den første måneden.
(2) Prosjekt 2 skal leveres på slutten av den andre måneden.
(3) Prosjekt 3 skal leveres på slutten av semesteret.

Kursmateriell

Forelesningsnotater, tidsskriftartikler, lysbilder og veiledninger.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100 A

Utlevering
21.09.2023

Innlevering
29.11.2023


12:00


12:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU