course-details-portlet

TMM4195 - Dimensjonering mot utmatting

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omhandler grunnleggende mekanismer og tekniske problemer knyttet til dimensjonering og vedlikehold av konstruksjoner som skal motstå syklisk belastning. Studentene vil bli undervist i prinsippene for utmattelsestesting og analysere utmattingsssvikt i materialer, definisjonen av og karakterisering av utmattingssvikt, hvordan forutse utmattingsbrudd, underliggende fysiske mekanismer som fører til utmattingssvikt av forskjellige materialer med spesielt fokus på metaller og konstruksjonslegeringer, og hvordan slik oppførsel er knyttet til materialets mikrostruktur. Emnet vil også introdusere viktige anvendelser av dimensjonering mot utmatting, sviktanalyse, beregninger av utmattingslevetid, eksperimentelle teknikker, destruktive og ikke-destruktive metoder for påvisning og karakterisering av skader.

Hovedtema:

 • Syklisk deformasjon
 • Initiering av utmattingssprekker
 • Spenning-levetid oppførsel
 • Tøyning-levetid oppførsel
 • Bruddmekanikk og utmattingssprekkvekst
 • Miljøeffekter på utmatting

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Utmattingsmekanismer.
 • Beskrivelse av utmattingsfenomen.
 • Levetidsutmattingskonsept.
 • Metodikk for dimensjonering mot utmatting.
 • Metodikk for sprekkvekstanalyse.

Ferdigheter:

 • Kunne bruke tradisjonelle metoder for dimensjonering av mekaniske komponenter mot utmatting.
 • Kunne bruke sprekkvekstanalyse for vurdering av levetid til syklisk belastede mekaniske komponenter som inneholder sprekker eller sprekkliknende defekter.

Generell kompetanse:

Å selvstendig kunne dimensjonere mekaniske konstruksjoner mot utmatting og forutsi forventet levetid til konstruksjoner i drift.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger: Presentasjoner og tavleundervisning brukes parallelt. Undervisningsmateriell fra forelesninger blir gjort tilgjengelig på Blackboard. Kjøp av pensumslitteratur er ikke nødvendig for gjennomføring av dette kurset, men det anbefales for ekstra læring. Det anbefales å ta egne notater under forelesningene, da forelesningene omfatter emner og diskusjoner som neppe er tilgjengelig i lærebøker.

Øvinger: 11 øvinger vil bli gitt i løpet av kurset, hvorav 10 består av oppgaveløsning, og 1 i form av artikler skrevet basert på selvstudium av oppgitte tema. For å få "bestått" må 10 av 11 oppgaver bli bestått. Forelesningene og øvelsene undervises på engelsk når studenter som ikke snakker norsk tar kurset. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. I dette tilfellet skal studentene også svare på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

For å kunne gå opp til eksamen 10 av 11 obligatoriske oppgaver må være godkjent. Ved utsatt eksamen skriftlig skoleeksamen kan bli endret til muntlig. Dersom eksamen vil tas på nytt, må alle obligatoriske øvelser leveres på nytt. Ikke-programmerbare vitenskapelige kalkulatorer, som ikke er oppført som godkjent hjelpemiddel "bestemt, enkel kalkulator", og kalkulatorer som ikke har tilgang til Internett, kan brukes på eksamen ved godkjenning fra emneansvarlig.

Kursmateriell

N. Dowling "Mechanical Behavior of Materials", Pearson Prentice Hall, 2007 (or later). Other proposed Material S. Suresh, "Fatigue of Materials" (2d edition) Cambridge University Press, 1998 Ralph I. Stephens, Ali Fatemi, Robert R. Stephens, Henry O. Fuchs "Metal Fatigue in Engineering", 2nd Edition 2000 Wiley Radaj , Dieter, Vormwald, Michael "Advanced Methods of Fatigue Assessment", Springer 2013

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO2077 7.5
TMM4142 3.8 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 11.12.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU