TMM4175 - Plastkompositter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet fokuserer på relevante tema for mekanisk konstruksjon der polymerbaserte komposittmaterialer inngår. Dette inkluderer: Sammenheng mellom molekylstruktur, mikrostruktur og egenskaper for ulike polymerer-baserte matriser, mekaniske og termiske egenskaper for termoplaster, herdeplaster og relevante fiber som av glass, karbon og aramid. Teoretisk og praktisk anvendelse av materialmodeller for viskoelastiske og lineærelastiske anisotrope materialer. Klassisk laminatteori og anvendelse. Nedbrytningsmekanismer, sviktmekanismer, skademekanisk analysemetoder samt analytiske løsninger for enkle konstruksjoner og konstruksjonselement som plater, bjelker og rør. Gjennomgang av vanlige tilvirkningsmetoder og bearbeidingsmetoder for plastkompositter. Materialvalg og designprinsipp for konstruksjoner og komponenter laget av kompositter.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten har grunnleggende kunnskaper om egenskaper til plastkompositter, anvendelser av slike materialer og konstruksjonsprinsipp inkludert materialvalg, grunnleggende sammenhenger, beregningsmetoder og produksjonsmetoder.

Ferdigheter: Studenten kan gjøre enkle konstruksjonsoppgaver av komponenter og produkt laget av plastkompositter. Studenten kan gjøre preliminære materialvalg, evaluere eksisterende materialvalg, gjøre grunnleggende mekaniske beregninger og vurdere svikt og integritet i komponenter og strukturer. Kandidaten kan foreslå og evaluere ulike relevante produksjonsmetoder.

Generell kompetanse:
Studenten er i stand til å kommunisere teknologiske aspekt vedrørende kompositter i et prosjekt, og kan gi svar på generelle spørsmål om muligheter og anvendbarhet for ulike former for plastkompositter. Studenten er klar over rollen til kompositter i et moderne samfunn.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, forsøk og demonstrasjoner inkludert grunnleggende materialtesting. Undervisningen gis på engelsk. Siden undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen som teller 70% og obligatoriske arbeider som teller 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Materialteknikk tilsvarende TMM4100 Materialteknikk.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO2067 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100
Vår ORD Skriftlig eksamen INSPERA 70/100 D 01.06.2019 09:00
Sommer UTS Arbeider 30/100
Sommer UTS Skriftlig eksamen INSPERA 70/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.