course-details-portlet

TMM4121 - Produktutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Produktutvikling og teamarbeid. Modellering og konstruksjon. Additiv tilvirkning. Prototyping. Praktisk gjennomføring og dokumentasjon av et produktutviklingsprosjekt. Produktutviklingsmetodikk. Grunnleggende maskindeler. Krefter, maskiner, elektriske motorer, transmisjoner, kontrollere, relevante produksjon og prototypemetoder, arbeid i maskinverksted.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten skal ha kunnskap om:

 • Metodikk for gjennomføring av produktutviklingsprosjekter.
 • Teknikker for kreativitet og løsningsgenerering.
 • Grunnleggende maskinkonstruksjon.
 • Anvendelse av mekanikk i maskinkonstruksjon.

Ferdigheter: Studenten kan:

 • Gjennomføre et utviklingsprosjekt etter gjeldende forutsetninger.
 • Skape brukerforståelse og etablere kravspesifikasjoner.
 • Skape originale løsninger ut fra krav og ønsker.
 • Dimensjonere grunnleggende komponenter i forhold til belastningene.
 • Lage effektive modeller av valgte løsninger og bruke dem i prosjektet.
 • Utvikle og bygge prototyper med riktige egenskaper for å demonstrere valgt konsept og valgte løsninger.
 • Anvende produktutviklingsmetodikk.

Generell kompetanse: Studenten kan:

 • Delta i kreative prosesser og finne originale løsninger.
 • Realisere løsninger i virtuelle og fysiske modeller.
 • Gjennomføre prosjekter innenfor gitte rammer i henhold til tid og ressurser.

Læringsformer og aktiviteter

I kurset vil man utvikle et teknisk produkt, fra tidligfase til funksjonell prototype. Produktet må oppfylle visse kundekrav som studentene selv definerer basert på brukerinnsikt. I første delen av kurset vil studentene få tilgang til metoder for produktutvikling. De vil lære å definere kundekrav, finne tekniske løsninger og lage raske prototyper. I den andre delen vil studentene bygge en funksjonell prototype etter tidligere utviklet design. Studentene skal dimensjonere delene av sine produkt. Til slutt skal studentene produsere og montere deler i maskinverksted. Studentene arbeider i grupper hvor man velger ulike roller: konseptutvikling; CAD og dimensjonering; mekatronikk; verkstedteknisk.

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår ukentlige fremdriftsrapporter, avslutningspresentasjon, fysisk prototype og prosjektrapport. Gruppene vil bli evaluert på produktets innovative design, oppfyllelse av kundekrav, kvalitet på tekniske løsninger, funksjonalitet av prototypen og kvalitet på ukentlige fremdriftsrapporter og prosjektrapporten. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Ukentlige fremdriftsrapporter leveres i slutten av hver uke gjennom hele prosjektperioden. Avslutningspresentasjon og fremvisning av fysisk prototype avholdes mot slutten av semesteret. Prosjektrapport skal leveres i etterkant av sluttpresentasjon, men før eksamensperioden starter. Alle innleveringer gjennomføres og blir evaluert gruppevis.

Hver gruppe vil få tildelt en fast læringsassistent som følger gruppen gjennom hele semesteret. Andre læringsassistenter, samt faglærer(e) er tilgjengelige for veiledning i alle gruppearbeid-timer. Hver andre uke arrangeres det en obligatorisk gruppevis gjennomgang med faglærer(e) og læringsassistent til stede.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Produktutvikling og produksjon (MTPROD)

Forkunnskapskrav

E-læringskurs i grunnleggende helse, miljø og sikkerhet (HMS). Studieprogrammet PuPs praksiskurs. TMM4115 Produktmodellering, TKT4116 Mekanikk 1. TPK4190 Produksjonsteknologi.

Kursmateriell

Lærebok som benyttes i faget er Product Design and Development; Ulrich, Karl Eppinger, Steven Yang, Maria C.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Maskinkonstruksjon og materialteknikk - Produkt-og maskinutvikling
 • Maskinkonstruksjon
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Utlevering
22.04.2024

Innlevering
06.05.2024


10:00


10:00

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU