TMM4121 - Produktutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 A

Faglig innhold

Produktutvikling og teamarbeid. Modellering og konstruksjon. Forming av modeller. Machine design. Prototyping. Praktisk gjennomføring og dokumentasjon av produktutvikling. Grunnleggende maskindeler. Krefter, maskiner, elektriske motorer, transmisjoner, kontroller, relevante produksjon og prototypemetoder, arbeid i maskinverksted .

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Metodikk for gjennomføring av produktutviklingsprosjekter.
- Teknikker for kreativitet og løsningsgenerering.
- Funksjon, organ og komponent som grunnleggende produktmodell.
- Grunnleggende maskinkonstruksjon.
- Anvendelse av mekanikk i maskinkonstruksjon.

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- Gjennomføre et utviklingsprosjekt etter gjeldende forutsetninger.
- Skape originale løsninger ut fra gitte krav og ønsker.
- Dimensjonere grunnleggende komponenter i forhold til belastningene
- Lage effektive modeller av valgte løsninger og bruke dem i prosjektet.
- Bygge funksjonsmodeller med riktige egenskaper for å demonstrere valgt konsept og valgte løsninger.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Delta i kreative prosesser og finne originale løsninger.
- Realisere løsninger i virtuelle og fysiske modeller.
- Gjennomføre prosjekter innenfor gitte rammer mhp tid og ressurser.

Læringsformer og aktiviteter

I kurset vil man utvikle et teknisk produkt, fra tidligfase til funksjonell prototype. Produktet må oppfylle visse kundekrav som studentene skal definere med brukere i starten av faget.
I første delen av kurset vil studentene få tilgang til metoder for produktutvikling. De vil lære å fokusere på kundekrav, finne tekniske løsninger og lage raske prototyper. I den andre delen vil studentene bygge en funksjonell prototype etter tidligere utviklet design. Studentene skal dimensjonere delene av sine produkt. Til slutt skal studentene produsere og montere deler i maskinverkstedet.
Studentene skal arbeide i grupper. Hver gruppe skal produsere en prototype. Innenfor hver gruppe skal studentene velge forskjellige roller: koordinering, rapportering, design, dimensjonering, elektrisk anlegg og produksjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt
  • Øvinger

Mer om vurdering

Gruppene vil bli evaluert på produktets innovative design, oppfyllelse av kundekrav, kvalitet på tekniske løsninger, funksjonalitet og stabilitet av prototypen og kvalitet på sluttrapporten.


Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Produktutvikling og produksjon (MTPROD)

Forkunnskapskrav

E-læringskurs i grunnleggende helse, miljø og sikkerhet (HMS).
Studieprogrammet PuPs praksiskurs.
TMM4115 Produktmodellering.

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.