course-details-portlet

TMM4121 - Produktutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 A

Faglig innhold

Produktutvikling og teamarbeid. Modellering og konstruksjon. Forming av modeller. Additiv tilvirkning. Prototyping. Praktisk gjennomføring og dokumentasjon av produktutvikling. Grunnleggende maskindeler. Krefter, maskiner, elektriske motorer, transmisjoner, kontroller, relevante produksjon og prototypemetoder, arbeid i maskinverksted.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten skal ha kunnskap om:
- Metodikk for gjennomføring av produktutviklingsprosjekter.
- Teknikker for kreativitet og løsningsgenerering.
- Grunnleggende maskinkonstruksjon.
- Anvendelse av mekanikk i maskinkonstruksjon.

Ferdigheter:
Studenten kan:
- Gjennomføre et utviklingsprosjekt etter gjeldende forutsetninger.
– Skape brukerforståelse og etablere kravspesifikasjoner.
- Skape originale løsninger ut fra krav og ønsker.
- Dimensjonere grunnleggende komponenter i forhold til belastningene.
- Lage effektive modeller av valgte løsninger og bruke dem i prosjektet.
- Bygge funksjonsmodeller med riktige egenskaper for å demonstrere valgt konsept og valgte løsninger.

Generell kompetanse:
Studenten kan:
- Delta i kreative prosesser og finne originale løsninger.
- Realisere løsninger i virtuelle og fysiske modeller.
- Gjennomføre prosjekter innenfor gitte rammer i henhold til tid og ressurser.

Læringsformer og aktiviteter

I kurset vil man utvikle et teknisk produkt, fra tidligfase til funksjonell prototype. Produktet må oppfylle visse kundekrav som studentene selv definerer basert på brukerinnsikt. I første delen av kurset vil studentene få tilgang til metoder for produktutvikling. De vil lære å definere kundekrav, finne tekniske løsninger og lage raske prototyper. I den andre delen vil studentene bygge en funksjonell prototype etter tidligere utviklet design. Studentene skal dimensjonere delene av sine produkt. Til slutt skal studentene produsere og montere deler i maskinverksted. Studentene arbeider i grupper hvor man velger ulike roller: konseptutvikling; CAD og dimensjonering; mekatronikk; verkstedteknisk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt
  • Øvinger

Mer om vurdering

Gruppene vil bli evaluert på produktets innovative design, oppfyllelse av kundekrav, kvalitet på tekniske løsninger, funksjonalitet og stabilitet av prototypen og kvalitet på sluttrapporten.


Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Produktutvikling og produksjon (MTPROD)

Forkunnskapskrav

E-læringskurs i grunnleggende helse, miljø og sikkerhet (HMS).
Studieprogrammet PuPs praksiskurs.
TMM4115 Produktmodellering.

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 8

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Maskinkonstruksjon og materialteknikk - Produkt-og maskinutvikling
  • Produktutvikling, innovasjon og entreprenørskap
  • Maskinkonstruksjon
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU