course-details-portlet

TMAT3020 - Matteknologi prosjekt 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

TMAT3020 er et prosjektbasert emne for internasjonale studenter innen ulike matrelaterte tema. Studenter med ulik bakgrunn anvender sin kompetanse i et individuelt eller gruppebasert prosjekt. De vil lære å arbeide selvstendig med en begrenset problemstilling og lære samarbeidsferdigheter som en forberedelse til arbeidslivet. Et viktig mål for emnet er å øke innsikt i fagområdet matteknologi og ferdigheter og kompetanse knyttet til arbeidslivet. Samtidig er hensikten at emnet skal styrke studentenes egen akademiske identitet gjennom interasksjon i gruppe og hvordan deres akademiske kompetanse bidrar til prosjektet. Student(en) blir tildelt en veileder som er ekspert innen det valgte fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Praktisk arbeid, gruppemøter, individuell evaluering, presentasjon.

Emnet gir 20 studiepoeng som tilsvarer en arbeidsmengde på totalt ca. 530 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Presentasjon

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Matvitenskap, teknologi og bærekraft (MTMAT)

Forkunnskapskrav

Adgang til emnet er forbeholdt utvekslingsstudenter fra institusjoner med Erasmus+-avtale med Institutt for bioteknologi og matvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved oppstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Næringsmiddelfag
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU