course-details-portlet

TMAT3020 - Matteknologi prosjekt 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

TMAT3020 er et prosjektbasert emne for internasjonale studenter innen ulike matrelaterte tema. Studenter med ulik bakgrunn anvender sin kompetanse i et individuelt eller gruppebasert prosjekt. De vil lære å arbeide selvstendig med en begrenset problemstilling og lære samarbeidsferdigheter som en forberedelse til arbeidslivet. Et viktig mål for emnet er å øke innsikt i fagområdet matteknologi og ferdigheter og kompetanse knyttet til arbeidslivet. Samtidig er hensikten at emnet skal styrke studentenes egen akademiske identitet gjennom interasksjon i gruppe og hvordan deres akademiske kompetanse bidrar til prosjektet. Student(en) blir tildelt en veileder som er ekspert innen det valgte fagområdet.

Læringsutbytte

Kunnskap Studenten kan

-oppdatere sin kunnskap innenfor fagområde

Ferdigheter Studenten kan

-kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater innen matteknologi på praktiske og teoretiske problemstillinger

-kan reflektere over eget faglig arbeid og justere denne under veiledning

-finne litteratur, evaluere og kunne presentere resultatet av det selvstendige arbeidet basert på en vitenskapelig metode

Generell kompetanse Studenten kan

- planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver

Læringsformer og aktiviteter

Praktisk arbeid, gruppemøter, individuell evaluering, presentasjon. Emnet gir 20 studiepoeng som tilsvarer en arbeidsmengde på totalt ca. 530 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Presentasjon

Mer om vurdering

En avsluttende skriftlig oppgave danner grunnlaget for evaluering. Det skal også avholdes en obligatorisk muntlig presentasjon av prosjektet.

Forkunnskapskrav

Adgang til emnet er forbeholdt utvekslingsstudenter fra institusjoner med Erasmus+-avtale med Institutt for bioteknologi og matvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved oppstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Næringsmiddelfag
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU