course-details-portlet

TMA4300 - Beregningskrevende statistiske metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer C

Faglig innhold

Klassiske og markovkjedeteknikker for Monte Carlo-simulering. Hierarkiske bayesianske modeller og inferens i disse. EM-algoritmen (Expectation maximization). Bootstrapping, kryssvalidering og ikke-parametriske metoder. Klassifikasjon.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har kjennskap til beregningskrevende teknikker for å gjøre statistisk inferens. Dette inkluderer direkte- og MCMC-teknikker for Monte Carlo-simulering, samt EM-algoritmen og bootstrapping. Videre har studenten basiskunnskap om hvordan komplekse statistiske problemer kan formuleres og løses ved hjelp av hierarkiske bayesianske modeller. 2. Ferdigheter. Studenten kan anvende beregningskrevende teknikker, slik som Monte Carlo-simulering, EM-algoritmen og bootstrapping, til å løse enkle anvendte problemer. 3. Generell kompetanse. Studenten er i stand til å gi en faglig muntlig presentasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, arbeider (prosjekter) og studentpresentasjoner av utvalgte tema. Obligatoriske aktiviteter og informasjon om dette vil bli gitt i starten av semesteret. Det er en skriftlig avsluttende eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeider
  • Studentpresentasjoner

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Utsatt eksamen vil være i august.

Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5085 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statistikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Prosjekt 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU